Ejendomsret og beskatning

Posted in Politik on juli 5, 2010 by Jan Daniel Andersen

Jeg er utallige gange stødt på folk der ikke helt forstår, hvorfor nogle liberale, herunder migselv kalder skat for tyveri. Der argumenteres ofte for at flertallet jo har bestemt at vi alle skal betale skat og at skattesystemet er skruet sammen efter flertallets vilje. Og så er det jo demokrati og ikke tyveri!

Men som det ofte er med folk der bruger demokrati som carte blanche for ethvert overgreb imod private uskyldige mennesker, er argumentet bundet i en manglede forståelse for hvad demokrati er. Demokrati er ikke kun flertalsafsteminger. Demokrati er absolut også beskyttelse af mindretal imod flertallets diktatur. Enhver kan sige sigselv at et flertalsdiktatur er præcis ligeså problematisk som en enevældig diktator og måske endda værre. Søren Kierkegaard mente faktisk det sidste.

Men hvordan får flertallet sin retmæssige beføjelse til at bestemme i samfundet? Mange gange har jeg hørt argumentet om at “det har vi besluttet”. Men hvem har besluttet hvad og med hvilke beføjelser? Man kan kun bestemme, over noget man har retmæssig ejendomsret over. Så flertallet af danskere kan ikke bestemme at flertallet skal bestemme over andet end deres egen ejendom. Jeg vil forsøge en lille illustration.

Som udgangspunkt er der ingen stat og intet fællesskab. Nu sidder så Andersen, Pedersen, Hansen, Jensen og Poulsen og snakker om at de burde danne et fællesskab. De har hver deres jord, som de retmæssigt har erhvervet sig. Pedersen, Jensen og Poulsen, som jo udgør et flertal, mener at alle de fem jordlodder skal indgå i fællesskabet og at der fremover skal gælde de regler som flertallet af de fem beslutter sig til. Dette er en glimrende ide, men kan kun føres ud i livet, såfremt at Andersen og Hansen, accepterer at lade deres jord indgå i fællesskabet. Der er ikke og kan aldrig være noget som helst krav om at de skal acceptere fællesskabet og indtræde i det imod deres vilje.

Hvis alle fem bliver enige om reglerne og nedfælder dem i en kontrakt, kan fællesskabet effektueres og alle skal derefter følge de regler der er anført i kontrakten og som de har accepteret ved indtrædelse i fællesskabet.

Men hvis det kun er Pedersen, Jensen og Poulsen, der mener at fællesskabet er nyttigt kan fællesskabet udelukkende bestemme på de tre jordlodder, som disse tre mænd ejer. Andersens og Hansens jordlodder er stadig 100% Andersens og Hansens, uanset hvad de tre andre måtte mene om det.

I Danmark, har staten sin ejendom fra Kongen. Og man behøver ikke den store historiske viden for at se at Kongens ejendom ikke kan kaldes retmæssig efter nogen definition, da den er stjålet fra de oprindelige ejere. Derfor kan statens ejendom heller ikke være retmæssig. Så den eneste måde at staten kan have en ejendomsret, er vis de retmæssige ejere af jorden har afgivet denne til staten. Og det kan jeg med stor sikkerhed sige ikke er tilfældet.

Nu står vi så i en situation, hvor staten kræver skat fra folk, som ikke ønsker at betale den på baggrund af en uretmæssig ejendomsret. Mange prøver at forsvare statens ejendomsret med at man accepterer den, hvis man opholder sig på statens ejendom. Men det er jo helt tydeligt et cirkulært argument, som ikke kan respekteres som gyldigt. Staten har ikke nogen ejendomsret, så derfor kan den ikke fremsætte den regel der siger at man accepterer statens ejendomsret når man opholder sig på statens ejendom (som jo ikke findes).

Derfor følger det at enhver beskatning, kun kan ske på baggrund af en frivillig afgivelse af ejendomsret til fællesskabet fra hvert enkelt individ, som skal beskattes. Således skal jeg frivilligt have accepteret at min ejendom underlægges det Danske fællesskab, med dertil hørende beskatning, før man retmæssigt kan kræve skat af mig. Og da jeg ikke har accepteret en sådan kontrakt, må al skat der bliver mig afkrævet derfor være tyveri og derfor helt uacceptabelt.

Nu har Helle Thorning-Schmidt også benyttet sig af censur

Posted in Politik on juni 30, 2010 by Jan Daniel Andersen

Jeg har før skrevet om Mette Frederiksens censur af kritiske indlæg, og er også Helle Thorning.Schmidt begyndt at slette kritiske indlæg.

Læs mere på 180grader.dk
http://www.180grader.dk/Politik/den-socialdemokratiske-debatmoral-2-nu-ogsaa-hos-helle

Mette Frederiksen har igen været ude og slette kritiske indlæg på Facebook

Posted in Politik on juni 18, 2010 by Jan Daniel Andersen

Denne gang er det undertegnede der er blevet ramt.
http://www.180grader.dk/Politik/den-socialdemokratiske-debatmoral

Fail Løsning…

Posted in Politik on juni 16, 2010 by Jan Daniel Andersen

Jeg har lavet en lille fangruppe, for folk der mener at Fair Løsning egentlig burde hedder Fail Løsning, jf. moderne internet jargon.

Come join us:
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=134792193203975&ref=mf

Månedens citat…

Posted in Politik on april 30, 2010 by Jan Daniel Andersen

“Ja, jeg er født med en guldske i røven. Og hvis du ikke er, skal du jo ikke hævne dig på mig, men derimod på dit ophav, der var for egoistiske og dovne til at sørge for dig. Min lykke er ikke på bekostning af din”.

“De godes” mantra…

Posted in Politik on april 22, 2010 by Jan Daniel Andersen

Men skulle tro at socialister og andre skøre mennesker på venstrefløjen, havde læst nedenstående digt af Patrick Barrington og opfattet det som et seriøst indlæg, istedet for det “mockery” af Keynesiansk teori, som det helt tydeligt er.

I Want to Be a Consumer

“And what do you mean to be?”
The kind old Bishop said
As he took the boy on his ample knee
And patted his curly head.
“We should all of us choose a calling
To help Society’s plan;
Then what do you mean to be, my boy,
When you grow up to be a man?”

“I want to be a Consumer,”
The bright-haired lad replied
As he gazed up into the Bishop’s face
In innocence open-eyed.
“I’ve never had aims of a selfish sort,
For that, as I know, is wrong.
I want to be a consumer, Sir,
And help the world along.

“I want to be a Consumer
And work both night and day,
For that is the thing that’s needed most,
I’ve heard economists say,
I won’t just be a Producer,
Like Bobby and James and John;
I want to be a Consumer, Sir,
And help this nation on.”

“But what do you want to be?”
The Bishop said again,
“For we all of us have to work,” said he,
“As must I think be plain.
Are you thinking of studying medicine
Or taking a Bar exam?”
“Why, no!” the bright-haired lad replied
As he helped himself to jam.

“I want to be a Consumer
And live in a useful way;
For that is the thing that’s needed most,
I’ve heard economists say.
There are too many people working
And too many things are made.
I want to be a Consumer, Sir,
And help to further trade.

“I want to be a Consumer,
And do my duty well;
For that is the thing that’s needed most,
I’ve heard Economists tell.
I’ve made up my mind,” the lad was heard
As he lit a cigar, to say;
“I want to be a Consumer, sir,
And I want to begin today.”

–Patrick Barrington

Intelligente mennesker kan naturligvis se det absurde i sådan en tankegang. Og den belæste ved vel nok hvem der har inspireret mig til at bringe digtet her.

Hvor egoismen gror…

Posted in Politik with tags , , , , , on marts 30, 2010 by Jan Daniel Andersen

Det er almindeligt kendt og accepteret at ALLE borgerligt liberale, kapitalister, direktører (især bankdirektører), og folk med gode opsparinger, er nogle grådige egoister. Det er vist også almindeligt kendt at det var dem der startede finankrisen – sammen med den super-ultra-neo-ny-liberale ekstremist G. W. Bush, der jo personligt har stået og kastet alle pengene ud i vandet.

… altså hvis man lever sit liv i bizarro-world og er en misundelsesplaget venstreorienteret narrøv! (Ahhh … det var godt at få sagt!).

Sjovt som det altid er venstrefløjen der råber op som brovtende idioter, om egoisme og grådighed. Den selvsamme venstrefløj, der i skikkelse af 3F har lanceret en kampagne, imod den seneste skattereform.

Det er simpelthen imponerende – i ordets allerværste forstand – at høre medlemmerne i denne facebook gruppe (pånær de ganske få rationelle) anklage alle mulige andre for at være egoister, samtidig med at stort set hver eneste kommentar starter med noget i retning af: “Jeg fik ikke noget!”, “Jeg fik kun xxx kr.” og “Jeg vil have mere”. Mage til egoistiske røvhuller skal man da lede længe efter.

Jeg har som medlem (ideologisk modstykke) af gruppen, spurgt adskillige gange, hvordan de forskellige havde forestillet sig, at have gjort sig fortjent til at “FÅ” mere. Svaret har alle gange været noget med at “det er retfærdigt”, og andet nonsens. Jeg har forklaret den helt simple logik i at en procentvis skattelettelse, naturligvis kommer dem som har betalt mest til gode, mens de der ikke har ydet noget særligt til fællesskabet, naturligvis ikke “får” så meget.

Alene det at man taler om at man “får” noget, antyder at vi her har at gøre med nogle elendige fjolser.

Hvis du synes at jeg er lige hård nok i tonen, i denne post, så check kommentarfelterne inde på Skævt’s kampagneside på Facebook. Der er helt afgjort tale om præmie idioter for de flestes vedkommende.

Og hvis du (efter al forventning) er helt enig med mig i dette, kan du jo passende melde dig ind i den “søsterside”, som jeg har oprettet: Skvat.

“Så tager vi endnu flere penge fra din bank…”

Posted in Politik on marts 8, 2010 by Jan Daniel Andersen

I debatten forleden, udtalte chefdæmagog, Nick Hækkerup (NH) ovenstående ord til Kim Fournais (Saxo Bank). Jeg så ikke programmet, men blev gjort opmærksom på det af nogle gode frihedselskende mennesker, som jeg havde lejlighed til at snakke med i lørdags. Mine åndsfæller forklarede at de var rystede over programmet og NH’s grådighed, men jeg tænkte at de nok overdrev en lille smule, for at gøre historien bedre (og intet ondt i det). Men da jeg selv så hele programmet, blev jeg selv alvorligt rystet. Hvordan kan nogen gode rationelle mennesker stemme på et parti, der har en fremtrædende mand som NH? Hvilken gyselig, ulækker – og alverdens ukvæmsord, efter eget valg – holdning at have og samtidig stå ved på nationalt tv. “Så tager vi endnu flere penge fra din bank…”.

Han bruger ordet “tager” og det er måske også godt nok. Jeg havde personligt foretrukket at han havde sagt “stjæler”, for det er jo præcis det man gør, når man tager noget fra folk, imod deres vilje og som man på ingen rationel måde kan erklæres sig berettiget til. Nick Hækkerup, skal nok blive en dygtig røverkonge (skatteminister) engang. Så kan man bare håbe på at man ikke længere bor i det socialistiske paradis Danmark. Det land vi engang opfattede som frihedens og frisindets land.

Jo tak. Socialismen er desværre ikke død. Den er på alvorlig fremmarch.

“… men de er jo i lommen på fossilmafiaen!!”

Posted in Politik on februar 17, 2010 by Jan Daniel Andersen

Den der med at forskning støttet af grupper med en særlig interesser, såsom olie og kul lobbyen, vil jeg lige mane i jorden een gang for alle, da det jo er det rene vanvid og tyder på en ret begrænset intelligensmæssig kapacitet, hos dem som fremturer med det.

Man kan ikke købe sig til sandheden. Surprise! Hvis man smider penge efter en forsker og beder ham finde fejl, hos de etablerede fordi deres resultater, kolliderer med ens egne interesser, gør man jo stadig bare videnskaben en tjeneste. Fordi, uanset om man er verdens største olieproducent kan man ikke ændre på fakta. Man kan betale en forsker for at lyve, men dette vil jo blive gennemskuet. Eller man kan betale forskeren for at belyse et område man ikke synes er belyst grundigt nok hvilket, hvis forskeren er hæderlig, vil afstedkomme fakta. Er forskeren ikke hæderlig vil hans makværk stadig gennemskues.

Så hvordan kan det på nogen måde være skadeligt at multinationale virksomheder med skumle bagtanker støtter forskningen?

Så en venlig anmodning til alle klimafantasterne, og ikke mindst dæmagogerne: hold nu op med det pjat. Det er barnligt og latterligt og tjener ikke til jeres ære.

PS: når jeg skriver fakta i ovenstående mener jeg i videnskabelig forstand – den bedste forklaring vi kan finde.

PPS: som altid og i alle sammenhænge kan det tænkes at der er ting jeg ikke har forstået eller tænkt grundigt nok over, så hvis nogen kan påvise noget i den retning, skal jeg glædeligt trække min kommentar tilbage og undskylde til de forurettede parter.

Månedens Citat

Posted in Politik on februar 17, 2010 by Jan Daniel Andersen

-“Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om validiteten af IPCCs rapporter”

Hvorfor egentlig reducere CO2 og forbrug af fossile brændstoffer?

Nothing short of priceless.