Arkiv for december, 2008

Vestrefløjens hykleri

Posted in Politik on december 4, 2008 by Jan Daniel Andersen

Når LO og andre ræverøde fjolser vil hæve topskattegrænsen, er det jo udelukkende fordi deres medlemmer betaler topskat af de sidste par håndører. Man mener således at det er for galt at “arbejderen” skal betale 66% af de sidste 1000kr (ca. 660 kr.) af hans månedsløn i topskat.

Ja ok, her kan jeg på ingen måde være uenig. Problemet opstår, når de samme retfærdighedens vogtere mener at det er ganske rimeligt at direktøren, ihværksætteren, den selvstændige erhvervsdrivende skal betale de samme 66% i topskat af den sidste halve milion (ca. 330.000 kr.). Altså mener man at det er rimeligt at de mest driftige, dem der i forvejen bidrager mest, skal bidrage endnu mere, mens de middelmådige skal slippe.

At nogen kan få sigselv til at udtale, at det er rimeligt at nogle skal betale det dobbelte eller mere i skat, i forhold til gennemsnitsdanskeren er da hyklerisk af hidtil usete proportioner. Hvori består det rimelige i at nogle skal betale 1000 kr for en behandling i det offentlige sygehusvæsen, mens andre skal betale 5000 kr eller mere, for samme behandling.

“De bredeste skuldre skal bære det største læs”. Hvilken gud har beordret dette? For det er vel kun en gud, der kan diktere således imod individers egen frie vilje.

Reklamer

Ask not what your country can do for you…

Posted in Politik on december 3, 2008 by Jan Daniel Andersen

“Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country” What a croc i shite!.

Staten er til for individet, ikke omvendt. Kennedy’s “vise ord” er jo bare en klam omgang socialistisk ordgejl. Det er kun rimeligt at kræve at det “frivillige” fællesskab giver individet en direkte fordel. Faktisk bør det være ligesom en handel på det frie marked, hvor handlen er til fordel for begge parter (ellers ville de ikke handle). Man bør nærmere spørge: “Hvad gør dit land for dig?” med det semi-altruistiske tillægsspørgsmål: “Og har du gjort dig fortjent til det?”.

Man skal gøre sig fortjent til de goder man nyder, men det gælder begge veje og staten er ingen undtagelse.

Er skat tyveri?

Posted in Politik on december 2, 2008 by Jan Daniel Andersen

Er skat tyveri? Dette spørgsmål vil de fleste liberale nok svare ja til, men er det i grunden sådan?

Tyveri er defineret ved at en part erhverver en anden parts ejendom via tvang eller uden andenpartens samtykke. Dog må det kræves at nævnte ejendom er erhvervet retmæssigt.

Hvis vi forestiller os at Olsen tager Jensens armbåndsur, imod Jensens vilje, er der tale om tyveri, såfremt at Jensen er den retmæssige ejer af uret. Hvis Jensen tidligere har stjålet uret fra Olsen er der blot tale om at Olsen generhverver sin retmæssige ejendom, og har derfor ikke noget med tyveri at gøre.

Når vi betaler skat i Danmark, sker det på baggrund af tvang. Et flertal har valgt en række repræsentanter der så har bestemt, at der skal betales skat. Men for at dette ikke skal kunne kaldes tyveri, skal der altså være tale om at de der betaler skat, ikke har et retmæssigt krav på de penge de har tjent. Altså at staten generhverver ejendom, som skatteyderen har stjålet fra staten.

Da der nok ikke er nogen der vil påstå, at alle skatteydere har stjålet fra staten, må der være en anden forklaring på hvorledes staten retmæssigt kan erhverve sig skatteyderens ejendom. Der er flere teorier om hvorledes dette kan foregå:

1. Skatten er i virkeligheden frivillig. Det er ikke tyveri, når skatteyderen frivilligt betaler sin skat.

Til denne ide, kan man kun sige at det så må være et forsøg værd at lade være med at betale skat i et stykke tid og se hvad der sker. Jeg har personligt prøvet dette og det endte med trusler imod mit levebrød, hvis jeg ikke betalte hurtigst muligt. Så skatten kan ikke være frivillig.

2. Skatten betales for at udligne hvert individs forbrug af de fælles resourcer. I Danmark betyder dette at jo mere værdi du skaber, jo mere forbruger du af de fælles resourcer og derfor skal du betale tilsvarende mere i skat, end dem der forbruger mindre.

Selvom ideen om forbruget af resourcer, er lidt overforsimplet i forhold til skatteberegningen, kan der da absolut være noget om snakken. Værdien opstår jo ikke af sig selv og må jo komme et sted fra og så er det vel rimeligt at antage at der er en sammenhæng mellem værdiens størrelse og forbruget af resourcer. Men problemet med denne ide er af en helt anden karakter, nemlig den at der skulle være tale om fælles resourcer. Er det overhovedet muligt at der findes fælles ressourcer?

Hvis hele jordens befolkning ejer alle ressourcer i fællesskab, hvorfor skal jeg så betale skat til den danske stat? Sørger den danske stat for at alle mennesker i verden får deres andel af min skat? Og ikke mindst: sørger alle andre stater for at jeg får min andel af alle andres forbrug? Kan jeg bare tillade mig at benytte andres ejendom uden at spørge om lov først? Altså skal jeg spørge alle mennesker i hele verden om lov, før jeg trækker vejret, da luften jo også må være en fælles ressource.

Mon ikke vi alle ville uddø ret hurtigt, hvis vi skulle anmode om tilladelse fra alle mennesker på jorden, hver gang vi skulle benytte en ressource?

Ok så det er kun danskerne der ejer danmark, og vi har besluttet at vi ikke behøver at spørge om lov, når vi skal trække vejret, men blot betale vores skat og derved udligne imellem alle danskere. Men i så fald, hvordan kan det være at det netop er den danske stat der kan bestemme i danmark? Hvad hvis jeg gerne vil melde mig ind i Sverige? Hvordan har staten erhvervet ejendomsretten over dette geografiske område?

3. Ja ok, jeg får “gratis” politi, domstole, sundhedsvæsen etc. etc. etc. Disse ydelser kan jeg jo ikke forvente at få, uden at betale for dem (altså de gratis ydelser).

Jo tak, men jeg har jo ikke bedt om det. Jeg synes klart at der er nogle offentlige ydelser som jeg kan bruge, men hvordan kan jeg være sikker på om prisen er rigtig? Og kunne det ikke være rart med lidt differentiering, så jeg selv kan bestemme, hvor omfattende f.eks. min sundhedsforsikring skal være, på forskellige tidspunkter i mit liv? De skattebetalte ydelser er vel klart sammenlignelig med beskyttelsespenge, opkrævet af en voldelig mafia. Jeg skal betale, ellers bliver det værst for migselv.

4. Polti, domstole, folketing, vejnettet, etc., etc., etc. koster jo nogle penge at drive. Man kan ikke bare forvente at kunne bruge disse ydelser uden at skulle betale til deres administration, vedligehold og drift.

Igen kan jeg kun henvise til at jeg nærer kraftig tvivl om prisdannelsen ved disse statsmonopoler. Det er jo en kendsgerning at monopoler er for dyre og for dårlige i forhold til produkter handlet på et frit marked. Og jeg må erkende at jeg nok vil mene at de ydelser jeg har forbrugt igennem årene har virket dyre og af en urimelig ringe kvalitet. Hvis der ikke er fri konkurrence vil det favouriserede produkt vinde til ulempe for alle.

5. Men man kan jo ikke privatisere det hele?

Det er så her vi har misæren. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre at have private udbydere af disse ydelser på et frit marked. Der er flere filosoffer der har gode bud på dette. Murray N. Rothbard er et godt eksempel og det ville jeg kigge nærmere på i kommende indlæg.

6. Men flertallet har jo bestemt at det skal være sådan og vi dyrker jo demokrati i Danmark ikke?

Nu findes der ikke nogen definitiv definition af hvad demokrati dækker over, men et af dem jeg oftest ser anvendt, ikke mindst af vore politikere, er at der ikke kan være undertrykkelse i et demokrati. Og når flertallet tvinger mindretallet (og sig selv), til at betale skat er der vel tale om undertrykkelse. Flertalsstyre i sig selv er ingen garant for hvad vi normalt kalder demokrati. Der er mange uhyggelige regimer, der er opstået på baggrund af flertallets vilje og dem kunne vi ikke drømme om at kalde demokratier.

Konklusionen på spørgsmålet i titlen, må være et entydigt ja!. Der er ingen måde hvorpå vi kan forklare rimeligheden i skat, som andet end tyveri begået imod fredelige mennesker. Antallet af mennesker der bifalder og udøver denne tvang, i forhold til dem der er imod den, er aldeles irrelevant. Det er stadig tyveri om jeg så var den eneste i verden, der mente det.

Meget af teorien i dette indlæg er taget fra eller inspireret af Murray N. Rothbards teroier om frihed og liberalisme.