Er skat tyveri?

Er skat tyveri? Dette spørgsmål vil de fleste liberale nok svare ja til, men er det i grunden sådan?

Tyveri er defineret ved at en part erhverver en anden parts ejendom via tvang eller uden andenpartens samtykke. Dog må det kræves at nævnte ejendom er erhvervet retmæssigt.

Hvis vi forestiller os at Olsen tager Jensens armbåndsur, imod Jensens vilje, er der tale om tyveri, såfremt at Jensen er den retmæssige ejer af uret. Hvis Jensen tidligere har stjålet uret fra Olsen er der blot tale om at Olsen generhverver sin retmæssige ejendom, og har derfor ikke noget med tyveri at gøre.

Når vi betaler skat i Danmark, sker det på baggrund af tvang. Et flertal har valgt en række repræsentanter der så har bestemt, at der skal betales skat. Men for at dette ikke skal kunne kaldes tyveri, skal der altså være tale om at de der betaler skat, ikke har et retmæssigt krav på de penge de har tjent. Altså at staten generhverver ejendom, som skatteyderen har stjålet fra staten.

Da der nok ikke er nogen der vil påstå, at alle skatteydere har stjålet fra staten, må der være en anden forklaring på hvorledes staten retmæssigt kan erhverve sig skatteyderens ejendom. Der er flere teorier om hvorledes dette kan foregå:

1. Skatten er i virkeligheden frivillig. Det er ikke tyveri, når skatteyderen frivilligt betaler sin skat.

Til denne ide, kan man kun sige at det så må være et forsøg værd at lade være med at betale skat i et stykke tid og se hvad der sker. Jeg har personligt prøvet dette og det endte med trusler imod mit levebrød, hvis jeg ikke betalte hurtigst muligt. Så skatten kan ikke være frivillig.

2. Skatten betales for at udligne hvert individs forbrug af de fælles resourcer. I Danmark betyder dette at jo mere værdi du skaber, jo mere forbruger du af de fælles resourcer og derfor skal du betale tilsvarende mere i skat, end dem der forbruger mindre.

Selvom ideen om forbruget af resourcer, er lidt overforsimplet i forhold til skatteberegningen, kan der da absolut være noget om snakken. Værdien opstår jo ikke af sig selv og må jo komme et sted fra og så er det vel rimeligt at antage at der er en sammenhæng mellem værdiens størrelse og forbruget af resourcer. Men problemet med denne ide er af en helt anden karakter, nemlig den at der skulle være tale om fælles resourcer. Er det overhovedet muligt at der findes fælles ressourcer?

Hvis hele jordens befolkning ejer alle ressourcer i fællesskab, hvorfor skal jeg så betale skat til den danske stat? Sørger den danske stat for at alle mennesker i verden får deres andel af min skat? Og ikke mindst: sørger alle andre stater for at jeg får min andel af alle andres forbrug? Kan jeg bare tillade mig at benytte andres ejendom uden at spørge om lov først? Altså skal jeg spørge alle mennesker i hele verden om lov, før jeg trækker vejret, da luften jo også må være en fælles ressource.

Mon ikke vi alle ville uddø ret hurtigt, hvis vi skulle anmode om tilladelse fra alle mennesker på jorden, hver gang vi skulle benytte en ressource?

Ok så det er kun danskerne der ejer danmark, og vi har besluttet at vi ikke behøver at spørge om lov, når vi skal trække vejret, men blot betale vores skat og derved udligne imellem alle danskere. Men i så fald, hvordan kan det være at det netop er den danske stat der kan bestemme i danmark? Hvad hvis jeg gerne vil melde mig ind i Sverige? Hvordan har staten erhvervet ejendomsretten over dette geografiske område?

3. Ja ok, jeg får “gratis” politi, domstole, sundhedsvæsen etc. etc. etc. Disse ydelser kan jeg jo ikke forvente at få, uden at betale for dem (altså de gratis ydelser).

Jo tak, men jeg har jo ikke bedt om det. Jeg synes klart at der er nogle offentlige ydelser som jeg kan bruge, men hvordan kan jeg være sikker på om prisen er rigtig? Og kunne det ikke være rart med lidt differentiering, så jeg selv kan bestemme, hvor omfattende f.eks. min sundhedsforsikring skal være, på forskellige tidspunkter i mit liv? De skattebetalte ydelser er vel klart sammenlignelig med beskyttelsespenge, opkrævet af en voldelig mafia. Jeg skal betale, ellers bliver det værst for migselv.

4. Polti, domstole, folketing, vejnettet, etc., etc., etc. koster jo nogle penge at drive. Man kan ikke bare forvente at kunne bruge disse ydelser uden at skulle betale til deres administration, vedligehold og drift.

Igen kan jeg kun henvise til at jeg nærer kraftig tvivl om prisdannelsen ved disse statsmonopoler. Det er jo en kendsgerning at monopoler er for dyre og for dårlige i forhold til produkter handlet på et frit marked. Og jeg må erkende at jeg nok vil mene at de ydelser jeg har forbrugt igennem årene har virket dyre og af en urimelig ringe kvalitet. Hvis der ikke er fri konkurrence vil det favouriserede produkt vinde til ulempe for alle.

5. Men man kan jo ikke privatisere det hele?

Det er så her vi har misæren. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre at have private udbydere af disse ydelser på et frit marked. Der er flere filosoffer der har gode bud på dette. Murray N. Rothbard er et godt eksempel og det ville jeg kigge nærmere på i kommende indlæg.

6. Men flertallet har jo bestemt at det skal være sådan og vi dyrker jo demokrati i Danmark ikke?

Nu findes der ikke nogen definitiv definition af hvad demokrati dækker over, men et af dem jeg oftest ser anvendt, ikke mindst af vore politikere, er at der ikke kan være undertrykkelse i et demokrati. Og når flertallet tvinger mindretallet (og sig selv), til at betale skat er der vel tale om undertrykkelse. Flertalsstyre i sig selv er ingen garant for hvad vi normalt kalder demokrati. Der er mange uhyggelige regimer, der er opstået på baggrund af flertallets vilje og dem kunne vi ikke drømme om at kalde demokratier.

Konklusionen på spørgsmålet i titlen, må være et entydigt ja!. Der er ingen måde hvorpå vi kan forklare rimeligheden i skat, som andet end tyveri begået imod fredelige mennesker. Antallet af mennesker der bifalder og udøver denne tvang, i forhold til dem der er imod den, er aldeles irrelevant. Det er stadig tyveri om jeg så var den eneste i verden, der mente det.

Meget af teorien i dette indlæg er taget fra eller inspireret af Murray N. Rothbards teroier om frihed og liberalisme.

Reklamer

29 kommentarer to “Er skat tyveri?”

 1. Nikolaj Stenberg Says:

  For så vidt enig i konklusionen. Men jeg synes den skal tænkes lidt videre.

  Kig evt. her: http://hairpinbend.wordpress.com/2005/04/30/den-gyldne-regel/

 2. Jan Daniel Andersen Says:

  Hej Nikolaj,

  Tak for linket, god artikkel!

  Mit eget indlæg var ret hurtigt skrevet, som respons på nogle diskussioner jeg har haft med flere mennesker. “Teorien” er ganske velovervejet, men om jeg får den beskrevet korrekt, er måske ikke helt så sikkert.

  Dog finder jeg det helt universelt at der på ingen måde kan findes nogen undskyldning for at hævde sin ret overfor et andet individ, medmindre dette individ har givet denne ret. Det er nok primært det jeg ønskede at udtrykke. At skatten står for skud er blot helt tilfældigt (skrev han med pinnochio næse).

 3. Nikolaj Stenberg Olsen Says:

  Du Skriver om uret. Du ander åbenbart ikke meget. Penge er magt… ikke direkte ,men man kan få det ved at købe noget. fx er vold, mord og krig = magt og magt kan købes. Det er fakta. Hvis der var to mænd og en dame på en øde ø, ville det være ham der var bedst til krig, der vandt damen. Medmindre den ene man, er for dum og lader sig tæmme, som et husdyr eller damen står sammen med den svage og binder den stærke som slave (Denne tybe samfund, plejer dog ikke at holde i særligt mange generationer, af forkellige grunde). Nu er verden i dag så bare så heldig, at den er blevet velsignet med atomvåben. Så nu er magt noget andet end krig.
  Men hvad? Noget man kan få for penge. Det kunne være ting man kunne sælge til en forbruger: Biler, damer, mad, tøj og andet. Men det tror jeg ikke det er. Disse ting giver kun flere penge som man kan bruge på HVAD? Jeg kan ikke se ideen med ren capitalisme. Jeg kan se at den er god når den kontrolleres af fællesskabet. Men ellers ikke.

  Capitalismen kan bruges af folk som bruger penge på at skaffe dumme og udstødte mennesker, der ikke så noget problem i langsomt at “hjenevaske” folk til ens ejen fordel. Så kan de virkelig få alt hvad de vil.
  Nej der skal fandeme tænkes nyt.

  Man kunne gå sammen i et fællesskab og sige at man ville opnå noget. Man hved måske ikke hvad, det må tiden vise, men noget skal opnås. Det kunne være at alle skulle have ret til sygehus. Børn bliver skøre når begge forældre er væk og inge til at hjælpe. Jeg selv ville gøre alt vis jeg ikke havde råd til at helbrede mig selv. Man kunne også i fællesskab uddanne folket så ledes at teknoglogien giver os flere og smartere Ipods, macs og pc,ere. (Det kan capitalen også, men bare ikke særligt godt. Da da de virkeligt rige børn ofte arver en masse penge og ikke gider arbejde. så hvorfor uddanne dem)
  Så hvorfor ikke lave et fællesskab, hvor man må indfinde sig med, at rengøringen også har ret til godt hospital, da det er dem der måske har mere tid til børnene og derfor har en anden tybe børn. Disse gavner måske fælleskabet mere, end børn med karriere forældre. Så skole og hospital er måske ret godt at være fælles om. Så kan fællesskabet også bakke op om at få flere læger hvis det er det der er brug for.
  Men ødelægges fællesskabet af capitalen kan det dog være svært at stå sammen i fællesskab. Ødelægges fællesskabets ond/ folk midster tillid. Så Må fællesskabet med magt få revet bylderne væk, som ungdomshuset blev revet væk. Det skal ske med magt, for kun med magt kan det ske.
  Nogle ting må bare ikke styres af penge. Det vil komme alle til gavn. Envær må forstå at medmindre man ejer en atombombe, så ejer man intet.

  Der sidder nogle venlige hoveder hist og her og låner dig det liv, som de så let som ingen ting kunne slukke, så hvorfor ikke bare være glad for det du får. Jeg er glad for, at dem jeg er under, vil demokratiet.

  Med disse kendsgerninger, hvorfor ikke skabe det bedste, i vidshed om at det man får er lånt. Tyveri er ikke at finde hvis demokratiet vil det.
  mord er ikke at finde hvis … ovs.

  Så derfor siger jeg at jeg er glad hved et land der står sammen om socialisme i visse sammehænge, og capitalisme i andre. Der er ingen der stjæler fra dig. Det er noget vås. Du er forkælet, det er vi alle i Danmark, så tyveri er noget vås. Hvorfor, hvorfor og hvorfor er en mand der har penge mere vigtig en ham der ikke har. En ny burde altid kunne tage posten hved fx dødsfald. indnu en god grund til at have flere om at træffe de vigtige beslutninger. Så er dødsfald ikke så katastrofale. Sygehuse er spørgsmål om liv og død og uddannelse et spørgsmål om farligt dumme folk og bedre fremtid.

  Der er selvfølge MEGET mere en bare sygehuse og skoler, men det orker ingen at læse eller skrive om lige i denne komentar. Alt for meget krap ar allerede skrevet, bare budskabed forstås, så er jeg tilfreds.

 4. Jamen jeg er jo helt enig i din konklusion om at fællesskaber er vigtige. Det er blot din komplet fordrejede og tyranniske tilgang til det der skræmmer mennesker som mig. HVEM skal bestemme, hvordan “det rigtige” eller “det bedste” fællesskab skal strikkes sammen? HVEM skal diktere den hvad der er den rette mængde sundhed for. HVEM skal bestemme, hvad vores børn skal lære, for at blive ordentlige mennesker. HVEM skal bestemme hvornår “de rige” har nok?

  Det du advokerer for her er jo tyranni – plain and simple.

  Ejendomsretten er ubestrideligt det mest grundlæggende og fundamentale for menneskeheden. Ejerskab over vores egen krop, ejerskab over vores egne tanker og derfor naturligvis ejerskab over alt hvad vi med vores krop og tanker kan skabe, ud af de naturgivne resourcer. Ejendomsretten er indbegrebet af frihed. Og frihed duer til alting godt.

  Nægter du ejendomsretten, byder du vold og overgreb velkommen. Kapitalismen bygger netop på ejendomsret og menneskers frie ret til at gøre med deres ejendom, som de vil. Om det så er at bytte arbejdskraft for guld, som siden byttes for brød, som siden byttes for energi, så kroppen og tankerne kan leve.

  Ja, penge er magt, men ikke ultimativ magt. Dem med mange penge, kan kun få det som andre stiller til rådighed mod betaling. Der er ingen der alene med penge, kan tvinge sig til andres ejendom. Ja, penge kan købe voldelig magt, men det kan det jo altid, uanset styre/system/samfundsindretning. Og penge vil altid eksistere i en form eller anden.

  Liberalismen (med dens sikre base i kapitalismen) forsøger ikke at skabe noget paradis, såsom de andre ideologier prøver. Der er ingen garantier for at alle mennesker bliver lykkelige i et frit/kapitalistisk samfund, men der ER netop garanti, for at alle kan blive så lykkelige som deres evner sætter dem istand til. Der ER netop garanti for den ultimative retfærdighed.

 5. @Nikolaj Stenberg Olsen.
  -“Da da de virkeligt rige børn ofte arver en masse penge og ikke gider arbejde. så hvorfor uddanne dem”.
  Hvad har de riges arv med noget som helst at gøre? Naturligvis skal du og jeg ikke betale for deres uddannelse, medmindre vi individuelt finder det gavnligt for vor egennytte. Alle bør som udgangspunkt selv betale for de goder de forbruger i samfundet. Filantroper er naturligvis velkomne til at købe uddannelse og andre goder tikl “de fattige”, hvis de finder det relevant.

  Så konklusionen må stadig være at skat ER og bliver tyveri, fordi det konfiskeres fra fredelige mennesker uden deres samtykke. At hævde andet er at hylde tyranni!

 6. Nu står det sådan at jeg i min uddannelse udsættes for tyveri af mit arbejde, da det er

  sådan at jeg kan noget. Jeg arbejder for det. Bliver god, men må finde mig i at folk napper. Det er det der sker i den rene kapitalisme. I den er det godt at være et egoistisk hoved der napper det til sig, som man nu kan få. Det er i nutidens verden fuldkommen idiotisk. Der er forhælvede mad og damer nok. Så hvorfor belønne et system der skaber dumme påfugle. Det er ikke svært at fatte at videnskab er godt, så hvorfor uddanne folk til at lave lorte ligegyldige ting, af den grund at det tjener penge. Lav videnskabsfolk. I kapitalismen sender man smør fra kina til Danmark af den grund at der er penge i det. Det er ikke bare dumt, det er ligegyldigt og totalt resursespild og direkte dårligt for økonomien (Det fandeme fucking fakta). Så hovedløs kapitalisme er dårligt for økonomien. Meget svært ikke at lave hovedløs kapitalisme hvis den skal laves i sin rene form. Ud over det. Hvad har man hvis man ingen lande har, men kun firmaer. Så har man et problem. For har man så et firma på størelse med Danmark og 5 mil. ansatte. Boliger til dem. Sygeforsikring til dem. Vagt i form af privat militær. Alt andet godt. Så kunne det meget vel kaldes diktatur. Men nej det er det jo ikke. Lad os nu sige at din mor skrev under på, at for at få jobbet, så må hun ikke forlade firmaets grænser, så længe det eksistere. Noget med videnskabsbeskøttelse. Du vokser op og når du bliver 12 skal du have en videre uddannelse. Her skal du blot skrive under på at du ikke forlader firmaet, for det du skal lære er top secret. Der er så mange grunde til fællesskab. Ikke for din eller min skyld, men for vores skyld.
  Skat kan bruges til at ligeliggøre folk på et materielt basis. Ikke på gen basis. Hvilket utvisteligt er et ufatteligt vigtigt punkt. Det vil da også være muligt for de ikke gode ledere at arbejde for deres leder og ikke deres penge. Da der vil stadig vil være noget at arbejde for. Da man som leder har mere menneskelig/social status end dem under. Menneskelig status er lig dejlig dame. Jeg ville også være glad, for i et sådan samfund kan man styre hvem der har brug for fx en bil, og det har man, når man fx har et job. Uden job vil man ikke rigtigt have brug for særligt meget. Det er stadig muligt at få magt i sådan et samfund. Det kræver blot at folk har lyst til at være under dig, af mentale grunde, ikke af materielle grunde.
  Der vil i dette samfund nok opstå et mere roligt samfund uden stress, men da vi teknologisk set er ved at have overstået den hårde og kedlige del, er det tid til at lære at bruge lortet, hvilket ofte kræver ro.(Vi hved stadig langt fra alt.)
  Konkurence er stadig muligt, da man kan sætte ledere op mod hinanden, for at finde hvem der skal et trin op. Det kunne være fra læge til overlæge. Det ville da ikke være atraktivt at være overlæge, hvis ikke man har energien til det (fære fejl.). Men man vil sagtens kunne komme med vise ord. Hvilket i sig sig giver status + At der er mere tid til tanke. Der er ikke behov for at tænke lønning. Ledere vil kunne skiftes om magten alt efter hvad de magter og er gode til.
  Det er selvfølgelig staten/voldsmonopolet der sørger for at det kan lade sig gøre, i ro og orden uden for meget koruption. Fællesskabet sørger for retningen, Men kun inden for de felter man berører. Det giver meget lidt mening at barnløse skal tænke på børneforskning, medmindre man arbejder med det, bare det berøres. Lige så vel som jeg ikke behøver tænke på forskning af biler, da jeg ingen bil har eller behøver. Man ønker en bil i stedet for at købe den. Tager retten fra det individuelle valg og giver det, til det fælles valg. Det betyder ikke at bilen ikke kan komme i flere former og farver, men forskningen bag bliver samlet mere, således at der nok vil komme en meget ensartet moter alt efter behov. Det dårlige produkt bliver simpelt hen ikke sat i masse produktion. Det dårlige produkt er da heller ikke dårligt, set med forskernes øjne, da det er en del af udelukkelses metoden. Ofte må man teste alle boldene for at finde den rigtige. Ikke at kapitalismen ikke gør dette. Der er bare alt for meget gavepapir der sætter retningen og det er sku ikke så godt.
  Jeg vil have god chokolade, ikke flot. (Hvad så med dem der vil have den flot………..tabt….. DE MÅ FUCKING TAGE SIG SAMMEN OG STARTE I FUCKING SKOLE, ELLER SKYDE SIG SELV!!! og hold nu din kæft og hør efter/skriv efter, din tåbelige, latterlige, ubrulige, utra tungnemme, liberalist! Havde bare brug for at skrive det 🙂
  Dette er ikke det ultimative utopia, men en ny løsning, der kan løses med bla computerteknologi.

  Ps. Vi er bare en flok pissemyrer i en myretue. Hvis ikke vi hjælpes ad, kommer der en flok fra siden og spiser os. Fakta…
  Ud over det, så er der så mange steder man ikke betaler skat rundt om i verden. Det går dem jo skide godt, så flyt dertil. Der er ikke mange steder man betaler en masse skat til fællesskabet, så det er sku svært at flytte dertil. Udover det er skat en god måde at bevæge kapitalen på. Jo hurtigere kapitalen bevæger sig jo hurtigere kommer den igen.

  Der var en gang en mand der ville bygge et slot. Han gik over for at løfte den første sten på plads, men den var ham for tung og han var ego, så nu er den historie allerede over. ØV!!!

 7. Vi fortæller hvornår vi har nok. Vi styre, vi bestemmer. IKKE KUN DE RIGE. Det bliver over mit lig. Det mener jeg!!!

 8. Egendomsret i min røv. Har aldrig haft det. Har det fint. Er Dansker. Fat at du også vil kunne leve det. Det er ikke menneskets grundsten. Du savler og dine ord er uden sandhed. Du bygger din viden på hvad det indre svin vil ha. Vil du gi til et svin vil du få et svin.

  Jeg orker ikke at du føler dig bestjålet. Du har og det hved jeg, altid haft mere end mig.
  Jeg er vokset op hos en enlig mor.
  Jeg har mærket fattigdom.
  Jeg har smakt den.
  Jeg kæmper imod den.
  Jeg kæmper med alt mod dig.
  Ikke kun jeg!

  Jeg vil IKKE kaldes tyv.
  Jeg vil ikke kaldes nasser.
  Jeg vil ikke kaldes forkælet.
  Gør du det igen må du bøde!

 9. Har aldrig brudt landets love ud over dem der beskytter mig!

 10. Jeg har heller ikke i sinde at gøre det 😉

 11. Dette skal da også kun ses, som provokation til dialog.

 12. Hej Nikolaj,

  Nogen har vist pisset på din sukkermad. Jeg blev kvalm flere gange iløbet af gennemlæsningen af din kommentar. Sætninger som “Jeg ville også være glad, for i et sådan samfund kan man styre hvem der har brug for fx en bil” og “Tager retten fra det individuelle valg og giver det, til det fælles valg”, er jo direkte fascistoide. Det er et sygt sygt samfund du forsøger at beskrive.

  -“Nu står det sådan at jeg i min uddannelse udsættes for tyveri af mit arbejde, da det er sådan at jeg kan noget”.

  Hvordan bliver du bestjålet? Hvad er det der bliver taget fra dig?

  -“I [kapitalismen] er det godt at være et egoistisk hoved der napper det til sig, som man nu kan få”.

  Ja da! Men det udelukker da på ingen måde filantropi og medmenneskelighed? Det samme er jo tilfældet i en velfærdsstat som danmark. Studerende, og andre på overførselsindkomster er jo så egoisitske at de “napper det til sig, som man nu kan få”. Her er det bare en statsgaranteret ret, som hjælper een gruppe (dem på overførsel) på en anden gruppes (skatteyderne) bekostning.

  -“Det er ikke svært at fatte at videnskab er godt, så hvorfor uddanne folk til at lave lorte ligegyldige ting, af den grund at det tjener penge”.

  Jeg går skam slet ikke ind for at “man skal uddanne folk”. Det skal de da selv gøre. Om de så vælger “lorte ligegyldige ting” er vel deres valg. Hvilken ret/kapacitet har du til at vurdere om det er godt eller skidt? At de tjener penge giver jo blot vækst, som skaber bedre samfund for alle. Der er nok ikke mange (hvis nogen) der syer fortjenesten af deres arbejde, ind i hovedpuden. Nej, pengene kommer ud og arbejde, næsten øjeblikkeligt. De penge staten tager fra individer i form af skat, ville alligevel være brugt til samfundsgavnlige ting. Læs lidt Henry Hazlitt for at få lidt indsigt i hvordan økonomi og samfund fungerer.

  -“I kapitalismen sender man smør fra kina til Danmark af den grund at der er penge i det. Det er ikke bare dumt, det er ligegyldigt og totalt resursespild og direkte dårligt for økonomien (Det fandeme fucking fakta)”.

  Hehe. Nej unge ven, det er skam ikke fakta. Hvis der er penge i det, kan det jo ikke være dårligt for økonomien. Hvis der er penge i det, er der mennesker der finder det fornuftigt – da de er villige til at betale prisen – og derfor er der intet galt med det.

  -“For har man så et firma på størelse med Danmark og 5 mil. ansatte.”.

  Hvor har du dette vanvid fra? Det er ikke noget jeg har sagt eller endda antydet. Selvfølgelig vil der ikke være eet stort firma, Danmark A/S, hvis vi der bor her ikke ønsker det. Hvordan skulle det dog komme istand?

  -“Lad os nu sige at din mor skrev under på, at for at få jobbet, så må hun ikke forlade firmaets grænser, så længe det eksistere. Noget med videnskabsbeskøttelse. Du vokser op og når du bliver 12 skal du have en videre uddannelse. Her skal du blot skrive under på at du ikke forlader firmaet, for det du skal lære er top secret.”

  Og hvad er problemet i ovenstående? Sålænge der ikke er nogen der tvinger min mor til at tage netop det arbejde, kan hun da bare lade være, hvis hun synes at ulemperne (bindingen) overstiger fordelene (løn, goder, etc.)

  -“Der er så mange grunde til fællesskab. Ikke for din eller min skyld, men for vores skyld.”

  Jeg har aldrig argumenteret imod fællesskab. Jeg er den største fan af fællesskaber/samfund, da disse af natur er frivillige. Det er staten der er problemet, fordi det er et tvunget fællesskab, som man ikke kan undgå.

  -“Skat kan bruges til at ligeliggøre folk på et materielt basis. Ikke på gen basis. Hvilket utvisteligt er et ufatteligt vigtigt punkt.”

  Ligemageri er ikke et “utvisteligt” “et ufatteligt vigtigt punkt”. Ligemageri fører til stagnation, da det dræber initiativ. Yderligere er kan ligemageri, kun være baseret på en subjektiv vurdering. ofte LEDEREN’s eller REGERINGEN’s elelr FLERTALLET’s, hvilket ligger ret tæt på princippet i fascisme. Men jeg får nu også den opfattelse af at du er tilhænger af fascistiske styreformer.

  -“Uden job vil man ikke rigtigt have brug for særligt meget.”

  Hvem skal bestemme hvad folket har brug for? Den glorværdige leder?

  -“Konkurence er stadig muligt, da man kan sætte ledere op mod hinanden, for at finde hvem der skal et trin op”.

  Igen, hvem skal vurdere lederne?

  -“Fællesskabet sørger for retningen”

  Og hvad gør JEG, hvis jeg ikke er enig i retningen?

  -“Tager retten fra det individuelle valg og giver det, til det fælles valg”

  Hvem kan dog påråbe sig retten til at fratage individet, sin ret til selvbestemmelse? Det er jo noget totalitært (og meget sygt) pjat.

  -“Det dårlige produkt bliver simpelt hen ikke sat i masse produktion”.

  Igen, hvem skal vurdere hvad der er dårligt og hvad der er godt? Diversitet i produktudvalget skaber muligheder, for alle mennesker, på alle niveauer. Den fattige vil lade sig nøje med en basal bil, hvorimod driftige direktør kan købe en bil af guld, fordi han kan.

  -“Ofte må man teste alle boldene”

  Det er vist ganske umuligt i moderne R&D.

  -“og hold nu din kæft og hør efter/skriv efter, din tåbelige, latterlige, ubrulige, utra tungnemme, liberalist! ”

  Dit intelligensniveau og debatstil er sigende for din fascistoide holdning.

  -“Hvis ikke vi hjælpes ad, kommer der en flok fra siden og spiser os”

  Og det er præcis hvad Liberalisme handler om, lille ven. Læs nu lige på lektien og find ud af hvad det i grunden er du kritiserer. Ellers udstiller du blot din uvidenhed som ovenfor, hvilket ikke gavner noget… og da slet ikke dig!

  -” Ud over det, så er der så mange steder man ikke betaler skat rundt om i verden. Det går dem jo skide godt, så flyt dertil”

  Ja, f.eks. i Dubai UAE og det er jo det rene helvede ikke sandt? Hvorfor skal vi, der ikke er enige i denne syge tankegang flytte? Det er jo jer, der handler aggressivt imod os. Og i normal retsforstand er det jo aggressoren der straffes, evt. med udvisning. Men du går vel ikke ind for retssikkerhed vel?

  -“Udover det er skat en god måde at bevæge kapitalen på”

  Nej lille ven. Det er ganske enkelt en myte, på linie med at offentligt forbrug skaber arbejdspladser. Det er allerhøjest et argument for protektionisme, da man i nogen grad kan sikre at pengene bliver i landet og ikke går til andre lande (iform af lønninger til folk der ofte reelt er fattige). Så “jeres” solidaritet kan i virkeligheden ligge på et meget lille sted.

  -“han var ego, så nu er den historie allerede over”

  Fin historie. Altså han var socialist (ego) ikke sandt? Står dette ikke i lidt rigelig kontrast til det andet du skriver?

  -“Egendomsret i min røv. Har aldrig haft det. ”
  Jo du har. Du ejer din krop, dine tanker og det du med disse kan frembringe, evt. i kombination med naturgivne materielle goder.

  -“Det er ikke menneskets grundsten”

  Jo da, selvejerskabet er i høj grad menneskets grundsten.

  -“Du bygger din viden på hvad det indre svin vil ha. Vil du gi til et svin vil du få et svin.”

  Det er jo bare noget du har fundet på ikke sandt? Jeg er så absolut ikke egoist og bruger masser af mit materielle overskud på andre mennesker. Både dem jeg kender og dem jeg ikke kender.

  -“Du har og det hved jeg, altid haft mere end mig.”

  Hvordan ved du dog det? Jeg er startet fra absolut 0. Jeg har ikke FÅET en uddannelse af den danske stat, udover folkeskolen, som jeg var tvunget til. Al uddannelse jeg har har jeg selv købt mig til, for mine egne penge. Jeg har skam også været fattig, da jeg startede med at arbejde i den tidlige teenagealder.

  Det er muligt at du kun skriver dette som en provokation til dialog, men de ideer du kommer med er sgu så syge, at det må bunde i en vis fascination af tankerne bag dem – navnlig fascismen. Det er ikke kønt og jeg overvejede at slette dine kommentarer, fordi de var så modbydelige. Men jeg vælger at udstille dem til verdens skue, som eksempler på venstrefløjens absolutte hykleri og totalitære tankegods. Det kan kun gavne mit foretagende.

 13. hehehe. Jeg takker. Det er bestemt mest i provokation. Det er ikke let at finde hvad du siger om fasismen på nettet. Jeg er også gerne til udstilling, hvis det kan hjælpe til at se fasismen. Jeg var i Seatle i sommers og der har de en stat der virker ganske godt, de er meget liberale.
  Jeg er af alle gode grunde ikke i politik.
  Jeg er mere den stikkende type, der i nysgerihed håber at se reaktioner.
  Selv hader jeg, når folk gør det hved mig, men holder stadig af at få lejlighed til at få min mening ud.
  Tak for det hurtige svar.

 14. Ps. kan du ikke komme med nogle gode agumenter til hvorfor det lige er at vi har fælles sygehus. Det kan da ikke være rigtigt at så mange stadig tror på det. Et forsikringsselvskab ville da naturligt være langt billigere, da det ville kræve omtanke at gå til lægen. Jeg har også en fornæmmelse af at rygelunger kunne blive dyrt at forsikrer sig for. Det ville være godt for manges helbred.

 15. Der mangler knivskarpe agumenter på forsiden. De er der, så ud med lortet.

 16. Ud over det så pas nu på med at ophøje dig selv på andres bekostning. Det er ikke så godt.(Hvad man allerede er, er noget andet.)Buk dig i stedet og prøv altid at tale til fornuft. Du finder ikke nye tilhængere i ejen kreds. Jeg er ikke dedikeret nogle politik, så mig for du nok aldrig helt. At kalde folk fasister på baggrund af sagt eller skrevet ord, men aldrig gjort. Det er nu heller ikke så godt. Du kommer til at lyde som en ungdomshus fyr. Det sku dårligt. Bare fordi de andre ikke kan te sig, er ikke ens betydning med at man skal sprænge efter.
  blablabla. ovs.

 17. Nå ja. oven på det jeg har skrevet, så kunne det da godt tænkes, at jeg er rimligt tilfreds med retssikkerhed. Jeg er ikke en sortklædt kålbøtte, der råber facistsvin og morder af dem der beskytter mig.

 18. Jeg kalder vel heller ikke nogen for fascist, nogen steder? Jeg skriver at det samfund du beskriver, om det så er for sjov, provokation eller hvad, er fascistisk.

  Jeg synes ikke du byder ind med så meget fornuftigt, selvom provokation sagtens kan være af det gode. Det ville være fremmende for debatten, om du spillede med åbne kort og sagde hvad du mente og ikke spillede skuespil, som jeg formoder du gør.

 19. Jeg går ikke ind for et stillestående politisk begreb, men holder mest af forkellighed og bevægelighed. Den ene dag er ost godt, den næste er det syletøj. I dag begge dele.
  Jeg vil bare gerne vide hvad de forskelliges mening om ting er.
  Jeg graver efter holdninger. Som skovl er jeg ikke fornuftig. Det er i det tilfælde ikke vigtigt. Som skovl graver jeg og håber at finde noget/lære noget.
  Jeg er tilfreds så længe vi har demokrati. Selv om det ikke altid er til min fordel. Jeg går ikke ind for forskellige midler til valgkamp. Hvis det er de smås mening folk kan lide, skal det ikke druknes af de stores kampanger. Det er godt nok tradition, men jeg er ikke meget for det. Det minder for meget om de store facisters metoder. Bag dem har ofte været gode kampange midler.

 20. Men igen. hvem skal så bestemme midlerne? ander det ikke. Men en løsning kunne være god.

 21. -“Jeg går ikke ind for forskellige midler til valgkamp”
  -“Det er godt nok tradition, men jeg er ikke meget for det. Det minder for meget om de store facisters metoder. Bag dem har ofte været gode kampange midler.”

  Det er vist lidt selvmodsigende. Du vil gerne demokratiet, hvor flertallet (de store) tryner mindretallet (de små). Det jeg snakker om er jo et samfund, hvor hvert individ er fri til at gøre som han/hun ønsker, sålænge han/hun ikke begrænser den samme frihed hos andre. I det samfund, vil der ikke være valgkamp, da vi alle vælger/stemmer via de individuelle valg vi foretager hvert eneste sekund.

  Eksempel:
  Hvis du køber ind i Brugsen og ikke i Irma, “stemmer” du på Brugsen’s overlevelse og at Brugsen skal være en del af markedet. Hvis der er 25% der mener som du, vil Brugsen have ~25% af markedet og resten vil være fordelt, jf. de resterende 75%’s valg.

  Min grundholdning er blot at det er forkert at påtvinge andre mennesker en holdning, ligegyldigt hvad det er eller om det er i “det godes tjeneste”. Fordi netop “det godes tjeneste” er en subjektiv vurdering. “Det gode” betyder een ting for dig og sandsynligvis en helt anden for mig. Så hvis jeg får flertal til at påtvinge dig min version, har jeg i regelen forbrudt mig imod din frihed. For jeg har naturligvis ikke mere ret end dig og jeg er præcis lige så ignorant overfor “sandheden” som du.

 22. Jeg kan se hvad du vil, ikke noget ondt idet. Men Der er jo hel del usikkerhed omkring det at lade demokratiet falde. Jeg læser om tider hvor folk i minebyer blev noget så ….. behandlet. I dubai er en fattig fisker en fattig fisker (Dog ikke i mad og damer 😛 ). Det skulle efter signe være ret svært at kæmpe sig op, siger nogle. Men det er det sku også i dag. Hvad med skoler. Hvem skal beskytte gadebørn mod at blive analfabeter. Der er dem som husker de trænge år som noget trænge. Men i dag er der vidst også trænge kår for mange. Bare ikke så meget i denne del af verden. Kigger på mine ejendele og må se at de alle, plus tøj er lavet af lavtlønnede i østen. Så helt dårligt finder jeg det jo ikke. Lad der ske hvad der må ske. Vi er tæt på muligheden for et vendepunkt, derfor graver jeg. Med angst for hvad der ku ske. Med spænding og sommerfugle i maven for det der må ske. Men husk at man bør bukke sig i forståelse for taberens frede. (Ellers risikere man blot at blive ramt af et eller andet HÆHÆ).

 23. -“Men Der er jo hel del usikkerhed omkring det at lade demokratiet falde”

  Ja, det er ikke til at sige hvad menneskers frie vilje og frie valg kan bringe.

  -“Jeg læser om tider hvor folk i minebyer blev noget så ….. behandlet”

  Hvad har det med et frit samfund at gøre?

  -“Hvad med skoler. Hvem skal beskytte gadebørn mod at blive analfabeter”

  Først og fremmest gadebørnenes forældre. Men også de af os, der synes de skal have hjælp. Jeg er klar over at du nok mener gadebørn der ikke har nogen forældre, men sagen er jo at det har de haft. Og alle mennesker bør tænke over deres handlinger, herunder at sætte børn i verden man ikke har råd, lyst, evner til at give et godt liv. Det er ikke en menneskeret at få børn, som andre så skal passe. Har du ikke råd eller på anden måde mulighed for at tage dig af dit afkom, skal du undlade at fø børn. Simple as that.

  -“Kigger på mine ejendele og må se at de alle, plus tøj er lavet af lavtlønnede i østen”

  Ja og det skal du glæde dig over. Både din egen velstand i forhold til de “lavtlønnede i østen”, men også fordi du er med til at skabe et marked, der giver arbejde til disse mennesker. Med et arbejde, har de muligheden for at spare op og kravle lidt op ad samfundets rang-stige. Den mulighed har de ikke, hvis de ikke arbejder. Og her hjælper almisser naturligvis ingenting.

 24. Mads Damm Says:

  -”Jeg læser om tider hvor folk i minebyer blev noget så ….. behandlet”

  “Hvad har det med et frit samfund at gøre?”

  Det var så en upser.
  Det er vidst mest imperilister der har lede udsultede minebyer. Dem er vel ikke så meget for?

 25. Mads Damm Says:

  Sølfølgelig kan du vel ikke lide imperilister. Det ville da også være lidt uhældigt at glemme at uddanne folket omkring sig. Det er så kedeligt at se sultne, døende børn omkring sig, af den grund at der bare er for mange. Jeg tror ikke ens kone ville tillade det.

 26. nikolaj stenberg olsen Says:

  Ja jeg har så også skrevet de 2 tidligere kommetare. Sidder på en netcafé og må se, at et tilfældigt navn er skrevet ind hvor mit pjejer at stå. ikke godt. undskyld Mads Damm.

 27. -“Det er vidst mest imperilister der har lede udsultede minebyer. Dem er vel ikke så meget for?”

  Præcis! At der i starten af den industrielle revolution herskede urimelige forhold for en lang række mennesker, kan man ikke give liberlismen skylden for, såsom så mange venstreorienterede forsøger at gøre. Ulighederne bestod for hovedpartens vedkommende, i at staten/kongen havde stjålet noget land fra de oprindelige beboere (typisk bønder) og givet det videre til favouriserede grupper (adelen), som så kunne bruge denne “ejendom” til at styrke deres egen position. De havde således ingen ret til landet, men de havde flere våben end bønderne og tilmed statens/kongens opbakning.

  Hvis en mand ved egen kræft har rejst sig over pøblen og skabt en virksomhed, og derved blevet kapitalist, må det absolut være i hans gode ret at sætte præcis de betingelser hans ønsker for dem der skal arbejde under ham. For hvis de ikke kan lide forholdene, kan de jo bare vælge en anden arbejdsgiver. Dog kræver det at kapitalisten har erhvervet sin ejendom på retmæssig hvis.

 28. De engelske minefolk nød virkelig deres rige tilværelse i sin tid. Deres overodnede sørgede både for vand og brød. Hva skal man også med gode skoler til folk der alligevel ikke skal læse noget, i en mørk mine. Lønen skal helst heller ikke være så god at der tænkes for meget over at skifte tilværelse.

  Den blogansvarlige har redigeret denne kommentar, med følgende begrundelse:
  Jeg har slettet resten af denne kommentar og de efterfølgende kommentarer, da det er ren spam og ikke har noget med emnet at gøre. Jeg har ladet ovenstående stå, som reference til forfatteren. Næste gang du skriver så meget ligegyldigt vrøvl, ryger du i spamfiltret uden yderligere advarsel.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: