Arkiv for februar, 2010

“… men de er jo i lommen på fossilmafiaen!!”

Posted in Politik on februar 17, 2010 by Jan Daniel Andersen

Den der med at forskning støttet af grupper med en særlig interesser, såsom olie og kul lobbyen, vil jeg lige mane i jorden een gang for alle, da det jo er det rene vanvid og tyder på en ret begrænset intelligensmæssig kapacitet, hos dem som fremturer med det.

Man kan ikke købe sig til sandheden. Surprise! Hvis man smider penge efter en forsker og beder ham finde fejl, hos de etablerede fordi deres resultater, kolliderer med ens egne interesser, gør man jo stadig bare videnskaben en tjeneste. Fordi, uanset om man er verdens største olieproducent kan man ikke ændre på fakta. Man kan betale en forsker for at lyve, men dette vil jo blive gennemskuet. Eller man kan betale forskeren for at belyse et område man ikke synes er belyst grundigt nok hvilket, hvis forskeren er hæderlig, vil afstedkomme fakta. Er forskeren ikke hæderlig vil hans makværk stadig gennemskues.

Så hvordan kan det på nogen måde være skadeligt at multinationale virksomheder med skumle bagtanker støtter forskningen?

Så en venlig anmodning til alle klimafantasterne, og ikke mindst dæmagogerne: hold nu op med det pjat. Det er barnligt og latterligt og tjener ikke til jeres ære.

PS: når jeg skriver fakta i ovenstående mener jeg i videnskabelig forstand – den bedste forklaring vi kan finde.

PPS: som altid og i alle sammenhænge kan det tænkes at der er ting jeg ikke har forstået eller tænkt grundigt nok over, så hvis nogen kan påvise noget i den retning, skal jeg glædeligt trække min kommentar tilbage og undskylde til de forurettede parter.

Reklamer

Månedens Citat

Posted in Politik on februar 17, 2010 by Jan Daniel Andersen

-“Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om validiteten af IPCCs rapporter”

Hvorfor egentlig reducere CO2 og forbrug af fossile brændstoffer?

Nothing short of priceless.

Giv virksomheder stemmeret…

Posted in Politik on februar 13, 2010 by Jan Daniel Andersen

… eller fjern virksomhedsskatten!

Hvorfor skal virksomheder betale skat i Danmark?

Det spørgsmål har altid undret mig og bliver ofte besvaret på besynderlig vis:

-“Virksomhederne forbruger jo samfundets goder ligesom alle os andre og derfor skal de betale skat”.

Hmm… jeg har nu aldrig set en virksomhed gå en tur på strøget. Eller køre i bus. Ej heller ser man virksomheder der sidder på skolebænken i folkeskolen. Alt dette er noget borgere gør, også når de er ansat i en virksomhed. Borgere der betaler skat. De penge virksomheden genererer bliver jo beskattet uanset, da virksomheden ikke selv kan opbruge pengene (det er der iøvrigt ingen der kan), men kun sende dem videre til andre (borgere) der også skal betale skat, i bytte for noget den finder mere værdifuldt en pengene.

Yderligere er det vel et demokratisk problem at man beskatter nogen/noget, som ikke har indflydelse på tingene. Virksomheder har jo ikke stemmeret, så de kan jo ikke rigtigt påvirke de politiske beslutninger, andet end ved lobby arbejde. Men er det mon det vi ønsker? Nej vel?

Så enten bør vi vel fjerne virksomhedsskatten, eller også burde vi give virksomheder stemmeret. Alt andet er vel at betragte som anti-privat-erhvervsliv, eller socialisme, som det også så grumt kaldes.

Kommentarer til en blind og fordomsfuld kritik af Hayek.

Posted in Politik on februar 13, 2010 by Jan Daniel Andersen

Den gode Lars Asp har gjort det igen. Han har skrevet en vanvittig fordomsfuld og ofte direkte falsk motiv analyse af F. A. Hayeks arbejde. Det kan læses her.

Da Lars ikke kan tåle at jeg sønderskyder hans forfejlede argumenter, vælger han ofte at slette mine kommentarer, med henvisning til at de skulle være usaglige, irrelevante eller endda ligegyldige. Det synes jeg er direkte plat at hævde, men nu kan andre end Lars og jeg selv bedømme. Her er min kritik af artiklen:
——————–

@Lars.
-“Friedrich von Hayek (1899-1992), ser frihed som udelukkende negativ frihed”.
Ja, der gør resten af verden så også. Hvis den altså kan overkomme at være konsistent. Positiv frihed for alle kan jo ikke lade sig gøre, da der altid vil være nogen der er tvuget til noget.

-“Her ser han ikke mindst staten, som den der blander sig og udfører tvang “.
Igen sådan ser resten af verden også på det. Det er jo ingen hemmelighed at staten har et voldsmonopol, som den kan/skal bruge til at udøve tvang imod de, der kunne tænkes at have en anden opfattelse end dem der styrer staten.

-“Hayek er af den opfattelse, at central styring aldrig vil kunne matche summen af individers egne dispositioner, da det er en umulighed fra centralt hold, at kunne bearbejde og analysere så mange informationer, som et komplekst samfund indeholder (Hayek 1960: 27-28)”
Og dette bestrider du? Central styring, eller planøkonomi, er vist så rigeligt bevist som værende uendeligt ineffektivt.

-“demokrati i form af flertalsbeslutninger ikke er en fyldestgørende styreform”.
Sådan mener vi jo også helt officielt i Danmark. Det er jo derfor vi har en grundlov, som virkemiddel imod flertallets tyranni. Grundloven skal beskytte individer imod gruppen.

-“Her mener Hayek, at majoriteten oftest ikke har ret og siger bl.a.”.
Her er du ude i rene gætterier. Dit citat, siger jo intet herom. Måske er det den sproglige barriere, der gør sig gældende? Det der siges i dette citat, er kort fortalt at flertallets mening ikke skal være styrende for alle individer i forhold til alt – eller – der skal være grænser for flertallets magt.

-“Hayek mener demokrati decideret kan være skadeligt for vækst og udvikling”.
Her substituerer du demokrati for flertalsvælde og det er jo ikke hvad Hayek, siger. Demokrati er jo ikke det samme som flertalsvælde. Det har vi jo slået fast uendelig mange gange.

-“og at det er de få, som ved bedre end de fleste”.
Det har jeg heller aldrig set Hayek udtale (hvis vi skal blive i konteksten) og da slet ikke i det citerede. Det er jo nærsmest et statist argument, i og med at ideen om staten jo baserer sig på at en regering (de få) styrer de mange (borgerne) – ganske vist med de sidstes accept.

-“Således tilslutter han sig det stille synspunkt om, at det er eliten og ikke majoriteten, som er bedst egnet til at regere”.
Dette er jo ren spekulation igen Lars. Det har jo absolut intet på sig.

-“Derfor synes også Hayek at mene, at love kan være problematiske når de er skabt i et demokrati”.
Naturligvis kan love skabt i et flertalsvælde (igen forveksler du med demokrati) være problematiske. Jødelovene i nazityskland er jo glimrende eksempler herpå. Kritikken af love som værende automatisk valide, blev jo fremført længe før Hayek, bla. af Frederic Bastiat.

-“Hermed lever Hayek op til Kants forestilling om, at love skal adlydes, men at det står enhver frit for offentligt at kritisere loven”.
Du vil vel ikke bestride det etisk korrekt i at tillade enhver at kritisere en given lov vel? For i så fald er du da hverken demokrat eller særlig meget tilhænger af frihed. Det er jo en klar totalitær holdning.

-“For ham er markedet frivillig menneskelig interaktion”.
Det er ikke bare noget Hayek lige har fundet på. Sådan er det jo. Det vil du vel ikke bestride?

-“hvor de bedste og klogeste vinder”.
Er der nogen logik i at det skulle forholde sig anderledes? Skal staten nu til at tvinge Tom Christensen til at køre Le Mans på flade dæk, fordi han er for god til de andre?

-“Hermed kan vi slutte at Hayek mener at den bedste regering er den som regerer mindst og at demokrati ikke er den bedste styreform.”
Det er helt korrekt, hvis du lige erstatter demokrati, med flertalsvælde.

-“men tillader sig at kritisere demokratisk baseret lovgivning offentligt”.
Ja, fy ha da. Ikke noget med at være kritisk overfor magthaverne. Vi skal vel alle bare bukke os og tage den i røven, hvis flertallet siger det ikke sandt? Husk nu lige hvor flertallets RET kommer fra!!!

-“I stedet for demokrati ønsker Hayek at det i stedet bør være en lille elite som burde sidde i en regering for en minimalstat”.
Det er jo direkte løgn det her. Jeg har ikke læst alt hvad Hayek har skrevet, men jeg nægter at tro at han bare så meget som antydet dette, hvorfor du behændigt har undladt citaterne. Selv sproglige barrierer kan nok ikke bortforklare sådan en fejlslutning.

-“Hertil mener Hayek også, at det, i modsætning til lovgivning, er markedets økonomiske orden, som skal være det bærende og dominerende element i samfundet”.
Naturligvis! Hvis vi snakker om hvordan samfundets resourcer skal fordeles, snakker vi jo per definition om økonomi. Økonomi er jo andet en bare pengesedler Lars!

-“Hayeks påstand går på, at majoriteten sjældent træffer de kloge beslutninger og at det i stedet bør være de klogeste og bedste der træffer dem”.
Og det skal du jo så se i kontektst af at der er enorme begrænsninger for hvad disse kloge så skal beslutte. Men er det ikke en god ide at lade dem der har forstand på det? Skal vi mon hellere have de dumme til at bestemme? Er det ikke aldeles rimeligt at det er ingeniøren der tager beslutninger om maksbelastninger for en skyskraber, fremfor en lydtekniker eller flertallet?

-“Dette på markedets præmisser”.
Præcis! Så folkestyre kan råde. Alle dem der gider støtte et givent projekt kan gøre det med sin egen tid og egne midler og dem der ikke vil, kan slippe. Mere demokratisk bliver det vist ikke. Så Hayek kan jo ikke være antidemokrat, som du forsøger at skyde ham i skoene.

-“Skal vi så have en hierarkisk opbygget professionel privat stat med en professionel bestyrelse”
Endnu en formidabel stråmand.

-“Hvem skal afgøre, hvem der skal sidde i bestyrelsen og direktionen? Statsaktionærer?”.
Nu leger jeg bare lidt med på din lidt bizarre fantasi. Men det er jo altid kunderne der bestemmer disse ting. Det kan jo ikke være anderledes, medmindre der er tale om en røverbande eller en stat.

-“I overensstemmelse med markedets logik ville dette føre til et klassesamfund”
Det ligger slet i “markedets logik” at skabe klassesamfund eller klasse løse samfund. Den sætning er det rene pjat, men det kræver nok en helt basal forståelse for hvad markedet er – summen af menneskelig interaktion.

“hvor de rige ville blive rigere og magtfuldere og de fattige fattigere og en tjenende hob”.
Hvordan skulle de rige blive rigere og de fattige fattigere? Det er vel snarere de DYGTIGE der bliver rigere og de DOVNE der bliver fattigere. Hvordan skulle det overhovedet kunne forholde sig anderledes, når der ikke er nogen der påråber flertallets magt og gennemtvinger irationalitet.

Nu skal Lennart Lundquist jo afholde sig for at tale på mine vejne, så de værdier han nævner er jo bare hans mening. Det er jo ikke nogen objektiv sandhed og derfor er hans udsagn jo kun relevante for individer der i forvejen er nogenlunde enige med ham.

-“er det offentlige (I den vestlige verden) også båret af demokratiske værdier så som folkestyre, borgerrettigheder og offentlig etik”.
Folkestyret er jo stort set erstatte med flertalsvælde. Borgerrettighederne (som jo er negative), er åbne for fortolkning af flertallet og den offentlige etik ligeså. Så selvom det lyder smukt, er det jo blot selvbedrag. Men den slags detaljer skal man ikke hænge sig i, sålænge man tilhører flertallet og derfor bare kan stemme sig til værdien af andres arbejde, istedet for selv at gøre en indsats.

-“Set fra et pluralistisk demokratisk synspunkt er det hensigtsmæssig at disse tre sfærer er nogenlunde lige store og holder hinanden i skak”.
Hvorfor er det hensigtsmæssigt? Det er jo bare fordi det passer med dine præferencer, ikke sandt?

-“Hvad der derimod giver anledning til bekymring er, hvis én sfære begynder at dominere de andre”.
Ja, hvis den gennemtvinges.

-“og for vestens vedkommende er det den økonomisk sfære der nu dominerer den politiske og den sociale sfære (Lundquist 2007: 166)”.
Dette stemmer da ikke rigtigt overens med udviklingen af den offentlige sektor i de vestlige lande. I Danmark udgør den offentlige sektor nu mere end halvdelen, så det hænger da skidt sammen med at den økonomiske sfære skulle fylde mere og mere. Man kan da kun håbe på at den økonomniske sfære kommer mere i spil, i de kommende år og det ville da være en drøm for mange produktive mennesker, hvis det offentlige kun fyldte 33% af tilværelsen.

-“Så i den henseende har Hayek allerede opnået mere markedssamfund på verdensplan end han måske selv turde drømme om?”.
Næppe! Se ovenfor.

-“hvor politikere nu igen i stigende grad bl.a. regulerer markedsøkonomien for at undgå en tilsvarende krise i fremtiden”.
Ja, det er så det socialisterne vil have os til at tro. Og de er jo kendt for at tage grueligt fejl. Økonomerne derimod, er temmeligt klare i spyttet og har påvist at krisen jo netop skyldtes for megen/dårlig regulering. Det er sjovt som ingen af jer socialister nævner de tiltag man gjorde under den store depression i 1920.

-“I henhold til hvad han selv skriver så var han modstander af demokratiet og staten skulle være minimal stat”.
1. Demokrati er ikke ensbetydende med flertalsvælde. Det er helt åbenlyst det sidste Hayek ikke bryder sig om. Det står direkte i dine citater.

2. At være minarkist har jo netop INTET med at være “modstander af staten”, at gøre. Det er jo en logisk selvmodsigelse.

-“Og jeg har da i den grad nærlæst noget af det han skriver og tilmed citeret det.”
Men jeg må ærligt sige at jeg ikke tror du har forstået så meget af det han skrev. Jeg kender nok mere end 30 mennesker der er ganske velbevandrede i Hayek, og INGEN af dem har nogensinde udtrykt at de har den forståelse af hans filosofi, som du giver her. Og du ved jo at flertallet har ret.

-“men der hvor ekstremismen ligger er i den ensidige økonomiske fokus og ønsket om et rent markedssamfund uden demokrati”.
Hvorfor er det ekstremt? En altomfavnende stat er da så langt fra naturtilstanden som det kan blive. Det frie marked er da langt mindre ekstremt end enhver form for statstanke.

-“Hayeks ideer om negativ frihed, evolution og elitisme passede som fod i hose med neokonservative statsledere som Thatcher og Reagans Washington Consensus og den dertilhørende deregulering af finansmarkederne frem til finanskrisen.”
Og resultatet af den førte politik var da også overvejende positivt. Igen henviser du til din egen stråmand, når du snakker om elitisme. Det er jo ikke elitisme, Hayek snakker om. Men snarere om de retmæssige tilhørsforhold, eller ejendomsret, om du vil. Hvis man har haft en voldsomt regulerende stat og man så derefter deregulere, vil der selvfølgelig være nogle der ikke længere kan suge på lappen hos moder stat. Det vil naturligvis opfattes som negativt, men det er jo kun fordi man ikke vil erkende at man ikke har nogen naturgiven ret til at suge på lappen. At de som er aktive, produktive og effektive, efter en deregulering, får mulighed for at akkumulere mere værdi, er jo blot en tilbagevenden til de ordnede forhold, hvor hver man ejer det han selv producerer.

-“finanskrisen er en direkte konsekvens af disse ideer om negativ frihed og uhæmmet kapitalisme”.
Det er flertallet af økonomer så aldeles uenige med dig i.

-“Neo er ikke ment negativt. Neo er bare et prefix for “ny”.
Hmmm… det giver da alvorlige associationer til neonazismen. Der er jo ingen liberale der kalder sig neo, så hvorfor bruge ordet, hvis det ikke er ment i negativ forstand. Du kan da i det mindste gøre dig den ulejlighed at svare mig på hvad det nye er, i forhold til den klassiske liberalisme. Det har jeg spurgt dig om i over et år, men du har tilsyneladende ikke noget fornuftigt svar. Ny-liberalisme har intet at gøre med liberalisme, så din bortforklaring holder jo ikke rigtigt.

-“Sjovt du nævner Friedman som jeg har skrevet om tidligere her på bloggen”.
Og der vil enhver jo kunne se at din argumentation er blevet pillet fra hinanden, bid for bid. Du læner dig, ligesom tidligere, også i denne artikkel, op ad marxistiske og kommunistiske forfattere og du hævder fortsat at du ikke er socialist. Hvorfor er du så bange for at erkende at du er socialist? Det er da højest besynderligt.