Giv virksomheder stemmeret…

… eller fjern virksomhedsskatten!

Hvorfor skal virksomheder betale skat i Danmark?

Det spørgsmål har altid undret mig og bliver ofte besvaret på besynderlig vis:

-“Virksomhederne forbruger jo samfundets goder ligesom alle os andre og derfor skal de betale skat”.

Hmm… jeg har nu aldrig set en virksomhed gå en tur på strøget. Eller køre i bus. Ej heller ser man virksomheder der sidder på skolebænken i folkeskolen. Alt dette er noget borgere gør, også når de er ansat i en virksomhed. Borgere der betaler skat. De penge virksomheden genererer bliver jo beskattet uanset, da virksomheden ikke selv kan opbruge pengene (det er der iøvrigt ingen der kan), men kun sende dem videre til andre (borgere) der også skal betale skat, i bytte for noget den finder mere værdifuldt en pengene.

Yderligere er det vel et demokratisk problem at man beskatter nogen/noget, som ikke har indflydelse på tingene. Virksomheder har jo ikke stemmeret, så de kan jo ikke rigtigt påvirke de politiske beslutninger, andet end ved lobby arbejde. Men er det mon det vi ønsker? Nej vel?

Så enten bør vi vel fjerne virksomhedsskatten, eller også burde vi give virksomheder stemmeret. Alt andet er vel at betragte som anti-privat-erhvervsliv, eller socialisme, som det også så grumt kaldes.

Reklamer

19 kommentarer to “Giv virksomheder stemmeret…”

 1. Det ville være en glimrende ide at give alle skatteydere, incl. virksomheder, stemmeret i Danmark.
  Vi har ikke set, hvor stor del af skatteprovenuet virksomhederne yder, men det vil være særdeles interessant.
  Ideen fortjener absolut fremme.

  falkeøje

 2. På sin vis står virksomheder jo for 100% af skatteprovenuet. Om ikke andet så indirekte ;-).

 3. Ganske interessant pointe.
  Men hvis det skal svare til den gældende “menneskestemmeret” vil det vel også betyde at andre virksomheder og organisationer i samfundet får stemmeret (Skoler, hospitaler, interesseorganisationer osv.) Det er trods alt heller ikke kun de mennesker der tjener penge der har “ret” til at stemme i Danmark.
  Og skulle både NOVO og den lokale kiosk hver have een stemme?

 4. Alle legale entiteter/juridiske personer, der betaler skat burde jo have stemmeret. Jeg mener faktisk også det modsatte burde være gældende, så de der ikke betaler skat, ikke må stemme. Ved dette kan man undgå at et fovent flertal bare stemmer sig til de produktives penge.

  -“Og skulle både NOVO og den lokale kiosk hver have een stemme?”
  Det lyder jo temmeligt urimeligt. Men det samme kan man jo sige for progressiv beskatning.

  Men i bund og grund mener jeg jo slet ikke at nogen skal tvinges til at betale skat. Jeg tror frivillige fællesskaber er langt mere produktivt og velstandsskabende end tvungne. Frivillige fællesskaber, som man deltager i fordi det er en fordel for een selv (og derfor for alle andre også).

 5. Tjaa. Det vil nok bare være svært at lave en fornuftig definition af hvem der så betaler skat. Er det kun virksomhedsejere og privat ansatte, eller gælder det også offentligt ansatte? Hvad med dem der betaler skat men stadig koster samfundet betydeligt mere end de bidrager med pga. dumme “egoistiske” valg. Giver alle typer skat stemmeret eller er det kun indkomstskatten? Osv osv. Der vil være utroligt mange grænsetilfælde ved sådan en regel.
  Desuden handler demokratiet jo ikke kun om penge. Jeg har svært ved at se at jeg skulle stå uden for indflydelse på f.eks. rygeloven bare fordi jeg står uden arbejde i kortere eller længere tid. De principielle sager bør alle vel have en indflydelse på.

  Jeg ved ikke om jeg vil bruge ordet urimelig om at virksomheder får præcis een stemme uafhængigt af størrelsen. Meningsløs passer bedre synes jeg 🙂 Der er i hvert fald tale om ret ekstrem progressiv beskatning af virksomheder hvis de har præcis een stemme uafhængigt af størrelse og indtægt. Og kommer jo hurtigt ud i samme problematik som med borgerne. Virksomheder med underskud bør vel heller ikke få lov til at stemme hvis de har underskud det pågældende valgår efter den logik?

  Det ville da være dejligt om man selv kunne beholde alt hvad man tjente. Men jeg har mine tvivl om hvorvidt samfundet på frivillig basis kunne opretholde alle de nødvendige instanser. F.eks. forsvaret. For selv som man synes at det i sin nuværende form er udueligt er det nok naivt at betragte det som overflødigt. Og det har jeg meget svært ved at tro på skulle kunne eksistere ved frivillige individuelle indbetalinger.

 6. Det er da absolut svært at komme med en dækkende definition af at betale skat. De offentlige ansattes skat går jo for en stor dels vedkommende til dem selv. Man kunne begynde at snakke om nettoskatteydere, men så er der jo også det tilfælde du nævner med mennesker der koster mere end de yder. Det ville være et regulært helvede at regne ud.

  Det er også derfor at jeg mener at al skat bør være på frivillig basis. De institutioner vi gerne vil have vil bestå og resten vil forsvinde. Militæret kunne nok også klares på fri markeds vilkår, men endnu bedre ville det være med en militia, bestående af borgerne selv. I et sådan samfund har alle jo ret til at forsvare sigselv og deres ejendom og har derfor al ret til at eje og bære våben. Dette er faktisk et grundprincip i USA’s forfatning. Forfatningens givere havde aldrig forestillet sig at USA skulle have en stående hær. Verdens gang, har måske ændret lidt på dette, men der er vel stadig en del sandhed at finde i princippet.

  Desuden er det jo svært at indtage et land, hvor der ikke er nogen central styring. Det måtte England jo sande, efter at gave forsøgt at inddrage Irland i mere end 1000 år. Men det kræver selvfølgelig en frihedshungrende mentalitet, som i USA (New Hampshire) benævnes: “Live free or die”. Altså man skal være villig til at risikere døden for at bevare friheden og aldrig gå på kompromis med dette.

 7. Når en arbejdstype har været “offentlig” længe nok er det jo næsten umuligt at værdisætte arbejdskraftens værdi i det gældende samfund. Der er jo ingen tvivl om at der er behov for de fleste af de offentlige regulerede profesioner som f.eks. lærere, læger, politifolk, dommere osv. Når disse primært får løn efter brede overenskomster eller politiske beslutninger bliver det svært at vurdere om de er nettoskatteydere. (Eller nettoværdiydere om du vil.) En dygtig engageret lærer og en inkompetent apatisk lærer får jo samme løn. Men det bliver i praksis umuligt at definere hvem der yder “nok” til at have indflydelse på landets beslutninger.
  Og vi har stadig problematikken med at ikke alle politiske beslutninger omhandler de ressourcer der indkræves via skatten. Forbud og straframmer kommer vel alle ved selv om de ikke er produktive.

  “Det er også derfor at jeg mener at al skat bør være på frivillig basis. De institutioner vi gerne vil have vil bestå og resten vil forsvinde.”
  Man kan vel dårligt kalde det skat hvis det er på frivilligt basis. Så er vi jo ude i at alt er privatiseret. Er din pointe at målet må være anarki eller en slags minimalstat finansieret via frivillige indbetalinger?

  “Militæret kunne nok også klares på fri markeds vilkår, men endnu bedre ville det være med en militia, bestående af borgerne selv. I et sådan samfund har alle jo ret til at forsvare sigselv og deres ejendom og har derfor al ret til at eje og bære våben.”
  He he. Jeg tror at danskerne vil privatisere hospitalsvæsen, skoler og socialsystem før de får en liberal holdning til våben. Nørrebro og Tingbjerg vil være de eneste steder der vil være i stand til at forsvare sig selv 🙂 Jeg kan følge ideen, men den ligger meget langt fra den kultur vi lever i nu. Den tryghed der ligger i at staten står for beskyttelsen frem for selv at skulle risikere at forsvare sig selv bliver nok ret svær at sælge til den brede befolkning.

  Nu kom vi vist lidt væk fra det oprindelige emne. Indlægget har jo også underoverskriften “… eller fjern virksomhedsskatten!” Jeg fornemmer at det er der du vil hen 🙂

 8. Hej Thure (gættede jeg rigtigt?),

  Jeg er helt med på at det er overordentligt besværligt at administrere et system, hvor en borgers netto nytteværdi for samfundet skal vurdere og være basis for om man må stemme eller ej. Endvidere er der områder der styres af politik, som ikke har relevans i forhold til borgerens produktivitet.

  Men alt dette løses jo ved at gøre skatten frivillig.

  Men mindre (ændringer altså) kan faktisk også gøre det. Hvis vi nu reducerer den politiske sfære til et absolut minimum – minimalstat om du vil – vil det gøre tingene noget lettere. Lærere, læger, politifolk, dommere, etc. kan jo sagtens være privat ansatte. Det er forholdsvis problemfrit (udover de divergerende politiske holdninger) at indføre. Således vil der kun være en meget beskeden del af befolkningen hvor man skal forholde sig til deres produktivitet. Jeg kan egentlig kun se at det skulle være politikere – lovgiverne – der var nødsaget at være offentlige ansatte. Og da vi selv vælger dem selv (ja, flertalsvældet har mange problemer, men her ser jeg bort fra det), så vi er vel per definition alle enige om at de er pengene værd. Desuden vil et kraftigt reduceret statsapperat, jo ikke kræve så meget af politikerne, så de ville kunne passe rigtige jobs ved siden af.

  -“Man kan vel dårligt kalde det skat hvis det er på frivilligt basis”.
  Hehe… det er aldeles korrekt.

  -“Er din pointe at målet må være anarki eller en slags minimalstat finansieret via frivillige indbetalinger?”.
  Jep! Men ikke kaos, som det ofte bliver forvekslet med. Anarki hvor ingen krænker hinandens ejendomsret. Men det er jo også ud fra en betragtning af at langt de fleste danskere, angiveligt ønsker et fællesskab og derfor må det forventes at de også vil det, når de selv må vælge.

  -“Den tryghed der ligger i at staten står for beskyttelsen frem for selv at skulle risikere at forsvare sig selv bliver nok ret svær at sælge til den brede befolkning.”.
  Som nævnt kan vi jo sagtens lave frivillige fællesskaber omkring politi og militær. Det er jo det der er udgangspunktet for den stat vi har idag – at mennesker på et tidspunkt valgte at arbejde sammen (samfund) og deles om nogle af byrderne. Det blev så bare udviklet lidt mere og senere tvangsindført af en idiot der havde flere soldater og våben end de andre og derfor kaldte sig konge (jeg ER royalist og har INTET imod Lange Maren og Hans Henrik eller deres familie). Denne konge stjal jorden og kaldte den sin egen, på trods af at han aldrig havde gjort sig fortjent til den, på nogen civiliseret vis. På et tidspunkt afgav en senere konge med et noget mere fornuftigt hoved (eller også var tiderne bare skiftet), jorden til folket under ledelse af en regering og fra nu af kaldet staten. Det var stadig ikke kongens ejendom han gav væk og det kan derfor stadig ikke være statens ejendom.

  Jeg tror ikke på at jeg kommer til at se det frimarkeds anarki, jeg så inderligt ønsker mig. Men enhver reduktion af staten er et godt skridt i den rigtige retning. Og jeg er tilhænger af at plukke de lavest hængende frugter først.

  -” ‘…eller fjern virksomhedsskatten’ Jeg fornemmer at det er der du vil hen”.
  Jep. Jeg kan slet ikke se nogen logik i virksomhedsbeskatning. Og det er ikke kun ud fra selviske motiver. Jeg ville have et ringe udbytte, men dog et udbytte, af at denne beskatning blev fjernet.

 9. I øvrigt har der tidligere eksisteret et “andet kammer” som afgjorde de økonomiske spørgsmål, som kunne bringes til afsteming i folketinget. Sådan en ordning kunne man snildt genindføre.

  Således ville det kræve at man betalte skat (hvis vi bare dropper milimeterdemokratiet), hvis man ville gøre sin stemme gældebde til dette kammer. Og det skulle udelukkende beslutte omkring forøgelse eller reduktioner i skatteprovenuet.

 10. Den er god nok. Det er mig.

  Jeg kender godt lidt til ideen om anarkismen eller det markedsstyrede samfund om du vil.
  Jeg er nok bare ikke helt så optimistisk som dig omkring hvorvidt er samfund som Danmark vil fungere uden een eller anden form for central styring. Eller måske rettere. Jeg har mine tvivl om hvorvidt det er muligt for liberalt sindede at overbevise en stor nok andel af befolkningen om at frihed og personligt ansvar er at foretrække frem for statens tryghed og “det fælles ansvar”, til at ændre samfundet radikalt fra det vi ser nu. “Staten” er jo ikke bare en lille skare modbydelige politikere der sidder inde på Christiansborg. Den er jo primært den folkelige accept af systemet. Og i forhold til selve begrebet demokrati er det jo nærmere en religiøs tilbedelse end en accept fra en stor del af befolkningen.

  Men al respekt for at du gider bruge energien på at debattere og fremføre liberale synspunkter. Personligt er jeg begyndt at betragte det som et sisyfosarbejde at diskutere politik på et rationelt plan, selv med ellers fornuftige mennesker. Jeg vil dog ikke udelukke at det primært skyldes at jeg er en dårlig debattør.

  Men jeg er da helt enig med dig i at man bør bruge energien på at plukke de laves hængende frugter først. Virksomhedsskat og indtægtsbaseret stemmeret hænger bare ret højt på det politiske træ i min verden 🙂

 11. Jeg er nok mindre optimistisk end jeg tilsyneladende giver udtryk for. Jeg tror heller ikke på at vi kommer til at se et frit samfund iden umiddelbare fremtid. Det er simpelthen blevet en indgroet forventning hos mange mennesker at man bare kan leve af andres produktion. Der er nok ikke nogen særlig opbakning til synspunktet om at enhver som udgangspunkt må sørge for sigselv. Eller sagt på en anden måde: vi må alle ud og jage mamutten, eller bytte os frem til de goder vi har brug for ved at udføre noget andet produktivt/værdifuldt.

  Og desværre gælder det også når snakken falder på individer kontra “Fællesskabet” (jeg skriver med stort fordi det er et bestemt fællesskab der snakkes om, nemlig staten). Det forekommer mig at den generelle opfattelse i befolkningen er at fællesskabet har forrang foran individet (Socialisme). Altså at vi godt kan ofre et individ, hvis det er til samfundets bedste. Og det mener jeg ligger meget tæt op af nogle ideer, vi slet ikke bryder os om. Nazisterne mente jo også at det var gavnligt for samfundet at rovmyrde Jøderne. Den slags uhyrligheder kan udelukkende være rationelt, såfremt man sætter fællesskabets ret over individets.

  Jeg erkender at det er sisyfosarbejde (prøv evt. at se mine uendelige debatter, imod stupiditet og ignorance på information), men hvis der ikke er nogen der råber vagt i gevær, glider vi mere og mere over imod et socialistisk helvede. Jeg er helt enig i at der ikke er megen pointe i at diskutere politik. Jeg forsøger også at holde mig til at diskutere retitgheder, fremfor politik, fordi netop frihedsrettighederne er et værn imod politisk undertrykkelse.

  Men da vi ikke kan regne med at flertallet vil opgive deres uendelige plyndring af produktive mennesker, kan man jo fristes til at snakke politik, for bare at komme et lille stykke af vejen.

  Der er jo flere lande der har sænket virksomhedsskatte – det har Danmark jo også “for nylig” – så det kan ikke være umuligt at påvirke til yderligere sænkning. Jo lavere vi får sænket skatten jo lettere bliver den at afskaffe i sidste ende. Det gælder jo alle skatter. Så selvom skattefrihed for virksomheder ikke er lavt hængende frugt, så er lettelser i beskatningen nok ikke urealistisk og baner således vejen for afskaffelsen.

  Jeg synes da ikke du virker som en dårlig debattør? Du skriver da udmærket?! Og du bliver kun bedre (det kan man altid blive), ved at gøre det ;-).

 12. Jeg lagde nok også dit engagement i debatten som grundlag for din optimisme i højere grad end det du faktisk skriver her i tråden. Altså ud fra devisen om at det ville være mærkeligt at bruge så meget tid og energi på noget man anså som et håbløst projekt. Med mindre du selfølgelig er en eller anden for for mental masochist der nyder at læse andres dumheder 😉

  Jeg mente faktisk også rettigheder og principper da jeg skrev at jeg synes det er et sisyfosarbejde at diskutere politik. Folk er generelt mere tilbøjelige til at holde sig til det der “føles rigtigt” end til at forholde sig rationelt og undersøge de faktiske data inden for mange områder. Klimaspørgsmålet er jo et glimrende eksempel. Jeg bliver oprigtigt lidt skræmt over hvordan folk reagerer når man stiller spørgsmål ved rigtigheden af IPCC´s resultater. Det skal lige siges at jeg ikke påstår at jeg forstår sammenhængen mellem CO2 og klima. Måske er der en sammenhæng, måske er der ikke. Det er måden at diskutere på og grundlaget for diskussionen der gør mig meget pessimistisk omkring mulighederne for en fornuftig debat omkring andre samfundsspørgsmål.

  Men som sagt. Al respekt for dig og andre der kæmper kampen i samfundsdebatten. Jeg orker det ikke. Jeg tager da de kampe jeg finder meningsfulde, men mit liv er for kort til at diskutere med socialister jeg ikke kender. (Suk. Jeg sidder og bliver helt deprimeret over at sidde og tænke på samfundets håbløse idioti)

 13. I City of London har virksomhederne stemmeret; og det fungerer helt fint. Sådan burde det også være i resten af UK og i Danmark.

 14. Er det sandt? Det er fanme cool!

 15. A skill game that in some casinos could be the best bet you can make, if you’ll be able to play a perfect hand.

 16. Great Giv virksomheder stemmeret | Liberalismens Højborg,
  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written
  article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will certainly return.

 17. As I web site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate
  it for your hard work. You should keep it up forever!
  Good Luck.

 18. Its like you learn my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e book
  in it or something. I think that you just could do
  with a few p.c. to power the message house a
  little bit, but other than that, that is magnificent
  blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 19. Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: