Kommentarer til en blind og fordomsfuld kritik af Hayek.

Den gode Lars Asp har gjort det igen. Han har skrevet en vanvittig fordomsfuld og ofte direkte falsk motiv analyse af F. A. Hayeks arbejde. Det kan læses her.

Da Lars ikke kan tåle at jeg sønderskyder hans forfejlede argumenter, vælger han ofte at slette mine kommentarer, med henvisning til at de skulle være usaglige, irrelevante eller endda ligegyldige. Det synes jeg er direkte plat at hævde, men nu kan andre end Lars og jeg selv bedømme. Her er min kritik af artiklen:
——————–

@Lars.
-“Friedrich von Hayek (1899-1992), ser frihed som udelukkende negativ frihed”.
Ja, der gør resten af verden så også. Hvis den altså kan overkomme at være konsistent. Positiv frihed for alle kan jo ikke lade sig gøre, da der altid vil være nogen der er tvuget til noget.

-“Her ser han ikke mindst staten, som den der blander sig og udfører tvang “.
Igen sådan ser resten af verden også på det. Det er jo ingen hemmelighed at staten har et voldsmonopol, som den kan/skal bruge til at udøve tvang imod de, der kunne tænkes at have en anden opfattelse end dem der styrer staten.

-“Hayek er af den opfattelse, at central styring aldrig vil kunne matche summen af individers egne dispositioner, da det er en umulighed fra centralt hold, at kunne bearbejde og analysere så mange informationer, som et komplekst samfund indeholder (Hayek 1960: 27-28)”
Og dette bestrider du? Central styring, eller planøkonomi, er vist så rigeligt bevist som værende uendeligt ineffektivt.

-“demokrati i form af flertalsbeslutninger ikke er en fyldestgørende styreform”.
Sådan mener vi jo også helt officielt i Danmark. Det er jo derfor vi har en grundlov, som virkemiddel imod flertallets tyranni. Grundloven skal beskytte individer imod gruppen.

-“Her mener Hayek, at majoriteten oftest ikke har ret og siger bl.a.”.
Her er du ude i rene gætterier. Dit citat, siger jo intet herom. Måske er det den sproglige barriere, der gør sig gældende? Det der siges i dette citat, er kort fortalt at flertallets mening ikke skal være styrende for alle individer i forhold til alt – eller – der skal være grænser for flertallets magt.

-“Hayek mener demokrati decideret kan være skadeligt for vækst og udvikling”.
Her substituerer du demokrati for flertalsvælde og det er jo ikke hvad Hayek, siger. Demokrati er jo ikke det samme som flertalsvælde. Det har vi jo slået fast uendelig mange gange.

-“og at det er de få, som ved bedre end de fleste”.
Det har jeg heller aldrig set Hayek udtale (hvis vi skal blive i konteksten) og da slet ikke i det citerede. Det er jo nærsmest et statist argument, i og med at ideen om staten jo baserer sig på at en regering (de få) styrer de mange (borgerne) – ganske vist med de sidstes accept.

-“Således tilslutter han sig det stille synspunkt om, at det er eliten og ikke majoriteten, som er bedst egnet til at regere”.
Dette er jo ren spekulation igen Lars. Det har jo absolut intet på sig.

-“Derfor synes også Hayek at mene, at love kan være problematiske når de er skabt i et demokrati”.
Naturligvis kan love skabt i et flertalsvælde (igen forveksler du med demokrati) være problematiske. Jødelovene i nazityskland er jo glimrende eksempler herpå. Kritikken af love som værende automatisk valide, blev jo fremført længe før Hayek, bla. af Frederic Bastiat.

-“Hermed lever Hayek op til Kants forestilling om, at love skal adlydes, men at det står enhver frit for offentligt at kritisere loven”.
Du vil vel ikke bestride det etisk korrekt i at tillade enhver at kritisere en given lov vel? For i så fald er du da hverken demokrat eller særlig meget tilhænger af frihed. Det er jo en klar totalitær holdning.

-“For ham er markedet frivillig menneskelig interaktion”.
Det er ikke bare noget Hayek lige har fundet på. Sådan er det jo. Det vil du vel ikke bestride?

-“hvor de bedste og klogeste vinder”.
Er der nogen logik i at det skulle forholde sig anderledes? Skal staten nu til at tvinge Tom Christensen til at køre Le Mans på flade dæk, fordi han er for god til de andre?

-“Hermed kan vi slutte at Hayek mener at den bedste regering er den som regerer mindst og at demokrati ikke er den bedste styreform.”
Det er helt korrekt, hvis du lige erstatter demokrati, med flertalsvælde.

-“men tillader sig at kritisere demokratisk baseret lovgivning offentligt”.
Ja, fy ha da. Ikke noget med at være kritisk overfor magthaverne. Vi skal vel alle bare bukke os og tage den i røven, hvis flertallet siger det ikke sandt? Husk nu lige hvor flertallets RET kommer fra!!!

-“I stedet for demokrati ønsker Hayek at det i stedet bør være en lille elite som burde sidde i en regering for en minimalstat”.
Det er jo direkte løgn det her. Jeg har ikke læst alt hvad Hayek har skrevet, men jeg nægter at tro at han bare så meget som antydet dette, hvorfor du behændigt har undladt citaterne. Selv sproglige barrierer kan nok ikke bortforklare sådan en fejlslutning.

-“Hertil mener Hayek også, at det, i modsætning til lovgivning, er markedets økonomiske orden, som skal være det bærende og dominerende element i samfundet”.
Naturligvis! Hvis vi snakker om hvordan samfundets resourcer skal fordeles, snakker vi jo per definition om økonomi. Økonomi er jo andet en bare pengesedler Lars!

-“Hayeks påstand går på, at majoriteten sjældent træffer de kloge beslutninger og at det i stedet bør være de klogeste og bedste der træffer dem”.
Og det skal du jo så se i kontektst af at der er enorme begrænsninger for hvad disse kloge så skal beslutte. Men er det ikke en god ide at lade dem der har forstand på det? Skal vi mon hellere have de dumme til at bestemme? Er det ikke aldeles rimeligt at det er ingeniøren der tager beslutninger om maksbelastninger for en skyskraber, fremfor en lydtekniker eller flertallet?

-“Dette på markedets præmisser”.
Præcis! Så folkestyre kan råde. Alle dem der gider støtte et givent projekt kan gøre det med sin egen tid og egne midler og dem der ikke vil, kan slippe. Mere demokratisk bliver det vist ikke. Så Hayek kan jo ikke være antidemokrat, som du forsøger at skyde ham i skoene.

-“Skal vi så have en hierarkisk opbygget professionel privat stat med en professionel bestyrelse”
Endnu en formidabel stråmand.

-“Hvem skal afgøre, hvem der skal sidde i bestyrelsen og direktionen? Statsaktionærer?”.
Nu leger jeg bare lidt med på din lidt bizarre fantasi. Men det er jo altid kunderne der bestemmer disse ting. Det kan jo ikke være anderledes, medmindre der er tale om en røverbande eller en stat.

-“I overensstemmelse med markedets logik ville dette føre til et klassesamfund”
Det ligger slet i “markedets logik” at skabe klassesamfund eller klasse løse samfund. Den sætning er det rene pjat, men det kræver nok en helt basal forståelse for hvad markedet er – summen af menneskelig interaktion.

“hvor de rige ville blive rigere og magtfuldere og de fattige fattigere og en tjenende hob”.
Hvordan skulle de rige blive rigere og de fattige fattigere? Det er vel snarere de DYGTIGE der bliver rigere og de DOVNE der bliver fattigere. Hvordan skulle det overhovedet kunne forholde sig anderledes, når der ikke er nogen der påråber flertallets magt og gennemtvinger irationalitet.

Nu skal Lennart Lundquist jo afholde sig for at tale på mine vejne, så de værdier han nævner er jo bare hans mening. Det er jo ikke nogen objektiv sandhed og derfor er hans udsagn jo kun relevante for individer der i forvejen er nogenlunde enige med ham.

-“er det offentlige (I den vestlige verden) også båret af demokratiske værdier så som folkestyre, borgerrettigheder og offentlig etik”.
Folkestyret er jo stort set erstatte med flertalsvælde. Borgerrettighederne (som jo er negative), er åbne for fortolkning af flertallet og den offentlige etik ligeså. Så selvom det lyder smukt, er det jo blot selvbedrag. Men den slags detaljer skal man ikke hænge sig i, sålænge man tilhører flertallet og derfor bare kan stemme sig til værdien af andres arbejde, istedet for selv at gøre en indsats.

-“Set fra et pluralistisk demokratisk synspunkt er det hensigtsmæssig at disse tre sfærer er nogenlunde lige store og holder hinanden i skak”.
Hvorfor er det hensigtsmæssigt? Det er jo bare fordi det passer med dine præferencer, ikke sandt?

-“Hvad der derimod giver anledning til bekymring er, hvis én sfære begynder at dominere de andre”.
Ja, hvis den gennemtvinges.

-“og for vestens vedkommende er det den økonomisk sfære der nu dominerer den politiske og den sociale sfære (Lundquist 2007: 166)”.
Dette stemmer da ikke rigtigt overens med udviklingen af den offentlige sektor i de vestlige lande. I Danmark udgør den offentlige sektor nu mere end halvdelen, så det hænger da skidt sammen med at den økonomiske sfære skulle fylde mere og mere. Man kan da kun håbe på at den økonomniske sfære kommer mere i spil, i de kommende år og det ville da være en drøm for mange produktive mennesker, hvis det offentlige kun fyldte 33% af tilværelsen.

-“Så i den henseende har Hayek allerede opnået mere markedssamfund på verdensplan end han måske selv turde drømme om?”.
Næppe! Se ovenfor.

-“hvor politikere nu igen i stigende grad bl.a. regulerer markedsøkonomien for at undgå en tilsvarende krise i fremtiden”.
Ja, det er så det socialisterne vil have os til at tro. Og de er jo kendt for at tage grueligt fejl. Økonomerne derimod, er temmeligt klare i spyttet og har påvist at krisen jo netop skyldtes for megen/dårlig regulering. Det er sjovt som ingen af jer socialister nævner de tiltag man gjorde under den store depression i 1920.

-“I henhold til hvad han selv skriver så var han modstander af demokratiet og staten skulle være minimal stat”.
1. Demokrati er ikke ensbetydende med flertalsvælde. Det er helt åbenlyst det sidste Hayek ikke bryder sig om. Det står direkte i dine citater.

2. At være minarkist har jo netop INTET med at være “modstander af staten”, at gøre. Det er jo en logisk selvmodsigelse.

-“Og jeg har da i den grad nærlæst noget af det han skriver og tilmed citeret det.”
Men jeg må ærligt sige at jeg ikke tror du har forstået så meget af det han skrev. Jeg kender nok mere end 30 mennesker der er ganske velbevandrede i Hayek, og INGEN af dem har nogensinde udtrykt at de har den forståelse af hans filosofi, som du giver her. Og du ved jo at flertallet har ret.

-“men der hvor ekstremismen ligger er i den ensidige økonomiske fokus og ønsket om et rent markedssamfund uden demokrati”.
Hvorfor er det ekstremt? En altomfavnende stat er da så langt fra naturtilstanden som det kan blive. Det frie marked er da langt mindre ekstremt end enhver form for statstanke.

-“Hayeks ideer om negativ frihed, evolution og elitisme passede som fod i hose med neokonservative statsledere som Thatcher og Reagans Washington Consensus og den dertilhørende deregulering af finansmarkederne frem til finanskrisen.”
Og resultatet af den førte politik var da også overvejende positivt. Igen henviser du til din egen stråmand, når du snakker om elitisme. Det er jo ikke elitisme, Hayek snakker om. Men snarere om de retmæssige tilhørsforhold, eller ejendomsret, om du vil. Hvis man har haft en voldsomt regulerende stat og man så derefter deregulere, vil der selvfølgelig være nogle der ikke længere kan suge på lappen hos moder stat. Det vil naturligvis opfattes som negativt, men det er jo kun fordi man ikke vil erkende at man ikke har nogen naturgiven ret til at suge på lappen. At de som er aktive, produktive og effektive, efter en deregulering, får mulighed for at akkumulere mere værdi, er jo blot en tilbagevenden til de ordnede forhold, hvor hver man ejer det han selv producerer.

-“finanskrisen er en direkte konsekvens af disse ideer om negativ frihed og uhæmmet kapitalisme”.
Det er flertallet af økonomer så aldeles uenige med dig i.

-“Neo er ikke ment negativt. Neo er bare et prefix for “ny”.
Hmmm… det giver da alvorlige associationer til neonazismen. Der er jo ingen liberale der kalder sig neo, så hvorfor bruge ordet, hvis det ikke er ment i negativ forstand. Du kan da i det mindste gøre dig den ulejlighed at svare mig på hvad det nye er, i forhold til den klassiske liberalisme. Det har jeg spurgt dig om i over et år, men du har tilsyneladende ikke noget fornuftigt svar. Ny-liberalisme har intet at gøre med liberalisme, så din bortforklaring holder jo ikke rigtigt.

-“Sjovt du nævner Friedman som jeg har skrevet om tidligere her på bloggen”.
Og der vil enhver jo kunne se at din argumentation er blevet pillet fra hinanden, bid for bid. Du læner dig, ligesom tidligere, også i denne artikkel, op ad marxistiske og kommunistiske forfattere og du hævder fortsat at du ikke er socialist. Hvorfor er du så bange for at erkende at du er socialist? Det er da højest besynderligt.

Reklamer

39 kommentarer to “Kommentarer til en blind og fordomsfuld kritik af Hayek.”

 1. Endnu en kommentar, som Lars tilsyneladende ikke tør slippe igennem:
  ——————-
  @Lars.
  -“Jo, rimelig lighed er da en af dyderne ved et ordentlig samfund”.
  Hvad er rimelig lighed? Er det lighed som i USA? Eller måske lighed som i Chile? Eller måske lighed som i Albanien? Og hvem skal bestemme hvad niveauet skal være? Svaret er at ligheden skal være på det niveau som markedet fastsætter. Således matcher det præcis folkets præferencer. Staten skal blande sig udenom, som Hayek også er inde på.

  -“De hjalp da og sympatiserede med Pinochet og havde åbentbart ikke noget problem med at venstre orienterede blev tortureret og dræbt”.
  JA, de hjalp. Men dokumenter lige at de sympatiserede med de voldelige overfald på uskyldige. En læge der redder en rovmorders liv, går ikke automatisk ind for tovmord vel? Disse påstande er komplet absurde og intet andet end socialistisk propaganda.

  -“Erstat “dybdegående” med “irrelevante”, “usaglige” eller “ligegyldige” kommentarer, så har du forklaringen på hvorfor jeg har slettet dem her på det sidste”.
  Lars, jeg har jo taget mig tid til at gennegå flere af dine udsagn og kommer med ganske gode argumenter for, hvorfor dine udagn er forfejlede. Det bliver ikke hverken “irrelevant”, “usagligt” eller “ligegyldigt”, blot fordi at de er overordentligt kritiske overfor dine pointer.

  -“men pludselig hoppede kæden lidt af for dig”
  Ehh… hvordan. Fordi jeg påviser at dine udsagn er usande, sådan som flere nu også giver udtryk for?

  -“Men, hvis du kan forholde dig til indlægget og Lundquist tesen i stedet for de andres kommentarer”.
  Ehh… det er jo præcis det jeg gør. Jeg har postet (flere gange, før jeg opfattede at du bare nægtede at lade dem slippe igennem) to kommentarer, der gennemgår dine udsagn og viser hvorfor de er forkerte. Det kan du ikke have undgpet at have set.

  Men jeg har nu også postet dem her (https://libertarianvanguard.wordpress.com/2010/02/13/kommentarer-til-en-blind-og-fordomsfuld-kritik-af-hayek/), så kan vi lade de andre læsere bedømme for dem selv.

 2. Med disse kommentarer til Lars’ indlæg, vil jeg hævde at min første kommentar til artiklen taler sandt. Der er mange fordomme, der er helt åbelyst løgne og det hele er pakket grundigt ind i dæmagogik. Sidstnævnte er jo en klassiker, når argumenterne fejler.

 3. Lars virker til at være en demagogisk tåbe, men på den anden side plejer liberalister (og særligt østrigere) at glimre med /deres/ manglende viden om eller forståelse af andre økonomiske modeller (og i særdeleshed socialistisk økonomi og keynesianisme). Tingene går begge vej.

 4. Hej Frederik,

  Tak for din kommentar. Du har naturligvis helt ret. Jeg hælder jo selv ekstremt meget til østrigerne og gør mig helt sikkert også skyldig i din anklage. Men jeg forsøger (med mere eller mindre held) at forholde mig til tingene ud fra en logisk anskuelse. Og jeg forlanger at mine moddebattører kan argumentere logisk for deres påstande. Kan de ikke det, er jeg ikke bleg for at fremhæve dette, som eksemplet er med Lars her.

  Men een ting er at diskutere forskellige modeller. Noget andet er at direkte lyve om sin modstanders udsagn og meninger, som Lars ofte er skyldig i. Det er da for plat og aldeles barnligt.

 5. Njah, JD, jeg er helt enig med dig. Pointen var bare, at det, du beskriver, ofte præger helt almindelig politisk diskurs og kunne lige så vel være at finde i en Liberator- eller 180Grader-analyse af f.eks. Marx som det er i Asp’s anti-Hayek-idioti.

  Det finder sted fra det niveau, hvor folk ikke ved bedre, til selv højeste niveau, hvor folk faktisk gør men negligerer realiteterne alligevel.

  Diskurs mellem socialister og liberalister er notorisk for dette. Tager man de yderfløje, forfalder diskussionerne ofte til, at socialister er massemordere, der er ude efter alles frihed, mens liberalister slå små børn ihjel vha. kapitalismen, osv.

 6. Jeg er da enig med dig. Det er jo netop det du beskriver, som jeg forsøger at bekæmpe. Jeg er ikke perfekt, men jeg taler da ofte imod mine ideologiske åndsfæller, når de udtrykker sig tåbeligt.

  For nyligt har jeg kritiseret Leif Knudsens link til en video der hævder at Obama er Muslim og måske endda Islamist. Jeg mener at Obama er en nar af rang og gør ondt værre i et hårdt preset USA, men vi der kritiserer ham må for alt i verden ikke bruge løgn eller misinformation. Ligeledes har jeg talt imod folk der har lagt for meget i filmen “The Great Global Warming Swindle” da jeg mener den er propaganda på linie med Al Gore og derfor noget bras.

  Lars indlæg tager ofte udgangspunkt i en meget grundlæggende holdning, f.eks. kapitalisme er noget lort og det er sådan set også helt fint. Men når der ikke rigtigt kommer argumenter på banen, men blot udsagn taget ud af en kontekst (præcis som med Obama/Muslim filmen) og direkte løgn bør det påtales.

  Jeg er ikke nogen særlig fan af Hayek. Jeg er fan af hans meninger, fordi de matcher mine. Kan nogen bevise overfor mig at Hayek er et dumt svin, som Lars forsøger (og fejler), skal jeg da være den første til at forkaste ham. Med andre ord, hvis Lars har ret i hans anklager imod Hayek, og han kan bevise dette, ville jeg sige ham tak for at han afslørede dette og for at bibringe mig informationer, som jeg ikke kendte til. Men det ændrer jo ikke det fjerneste ved at jeg stadig mener som jeg gør.

 7. Nå, det lyder som om nogen af dine kommentarer automatisk er blevet frasorteret af wordpress, hvis det er rigtigt at du har skrevet flere “dybdegående” kommentarer til mit indlæg.

  Men nu har jeg læst denne kommentar og ville blot sige at jeg såmænd ville have ladet den stå på min blog, da du ikke denne gang er henfaldet hen til at bruge ord som hykler, idiot, facist, racist mm. samt at du for engangs skyld har forholdt dig til teksten frem for alt muligt andet.

  Jeg fatter ikke hvordan du kan beskylde mig for ikke at være inde i stoffet når jeg i flere omgange bruger Hayeks egne ord til at påvise hans holdninger og har henvisninger til alt hvad jeg skriver + litteraturliste? Det er jo dybt useriøst at afvise kritikken uden for det første selv at have læst nogle af kilderne og end ikke selv at formå at underbygge dine modsvar med valide kilder.

  Som nævnt mange gange tidligere synes jeg såmænd markedet er supersmart hvad angår varer og en del service ydelser (er man så stadig socialist?), men derfra og til at tro at det kan virke i et retsvæsen, millitær og bløde velfærdsydelser er jo absurd. Og, at tro at de rige pr. definition er “dygtige” og de fattige “dovne” er jo så himmelråbende forkert at jeg mangler ord. Det er dog økonomisk ekstremisme så det batter.

 8. @Lars.
  Indholdet ovenfor var den anden og tredje kommentar jeg forsøgte at sende til din blog. De er da på ingen måde usaglig og aldeles dybdegående, da de kommer omrking stort set alt hvad du skriver i dit indlæg.

  Jeg giver ikke meget for din frasorterings forklaring, da jeg har prøvet at poste kommentarerne på flere forskellige måder, uden held. Men det må jo stå for din egen regning.

  -“da du ikke denne gang er henfaldet hen til at bruge ord som hykler, idiot, facist, racist mm”
  Det er jo ikke reglen at jeg bruger disse ord. Jeg har dog heller aldrig kaldt dig nogen af delene (pånær idiot, se nedenfor). Jeg har spurgt om du var tilhænger af en holdning, som jeg argumenterede for var idiotisk. Men hvis du bare vil føle sig krænket, kan jeg jo ikke gøre så meget ved det.

  Jeg kaldte dig idiot, EEN gang, fordi du svinede en anden debattør til for at lave stavefejl, mens du selv havde stavefejl på den samme side. Det er vel ikke over måde at kalde det for idioti? Men tag det endeligt tungt og dybfølt, hvis det gør dig glad?!

  Det er hyklerisk, at være dobbeltmoralsk og det har jeg påvist at du er i visse tilfælde.

  Jeg har skrevet at din holdning lugter af facisme, når du skriver “den tredje vej”, hvilket ikke kan overraske nogen, der bare kender lidt til facismen.

  Du er da afgjort racist i den moderne betydning, når du finder det ok at diskriminere imod en samfundsgruppering. Det er logisk set ikke mindre ondt at diskriminere imod mennesker der er dygtige, end det er at diskriminerer imod mennesker med en anden hudfarve/kultur. Og du argumenterer jo flere gange imod det sidste. Og netop her er et eksempel på hykleriet.

  -“samt at du for engangs skyld har forholdt dig til teksten frem for alt muligt andet”.
  Kan du give et eksempel på at jeg ikke har forholdt mig til teksten? Vi er måske nogen gange røget lidt ud af en tangent, men det vil jeg påstå ikke alene er min skyld. Der skal jo 2 til at debattere.

  -“når jeg i flere omgange bruger Hayeks egne ord til at påvise hans holdninger og har henvisninger til alt hvad jeg skriver”.
  Som flere andre også har bemærket, tager du udsagnene helt ude af kontekst. Der er ingen tvivl om at Hayek slet ikke står for de holdninger, du her giver udtryk for. Det VED man hvis man har læst Hayek, uden forudindtagede holdninger.

  De citater du har med, underbygger jo ikke det du skriver. Mqn skal således fortolke citaterne, jf. din holdning (bla. demokrati == flertalstyranni), før det giver mening. Det kan du naturligvis ikke forvente at læseren kan og gør.

  Yderligere har du behændigt undladt at citerer i visse sammenhænge og mit gæt, som jeg også skriver, er at du ikke rigtigt kan finde nogen basis for udsagnet, men du tager det med alligevel, fordi det lyder godt i dine ører.

  Du mikser således lidt fakta ind i løgnen så den fremstår plausibel for det utrænede øje. Det er et kendt trick og vi kan være glade for at der findes flere gode mennesker (heriblandt jeg) der kan se igennem dette og pege det ud, som værende “snyd”.

  -“Det er jo dybt useriøst at afvise kritikken uden for det første selv at have læst nogle af kilderne”.
  Det kommer da så sandeligt an på hvad kritikken går på. Jeg kan jo direkte påvise at dine udsagn er forkerte og du gør dig ingen ulejlighed for at argumentere imod. Jeg har læst en del Hayek, men ikke de to andre. Derfor beskæftiger jeg mig jo også netop med Hayeks udsagn.

  -“og end ikke selv at formå at underbygge dine modsvar med valide kilder”
  For helvede Lars! Man kan jo ikke påvise et negativ. Jeg kan ikke dokumentere alt hvad Hayeks ikke har sagt, gjort og ment vel? Det er dig der skal bevise at han gør sig skyldig i et eller andet og det har du på ingen måde påvist, trods flere citater.

  -“er man så stadig socialist?”
  Der er flere gode eksempler på socialister der hylder det frie marked (frit marked uden ejendomsret?!), som det mest demokratiske der findes. Det har jeg antydet overfor dig før, men du har altid kun hængt dig i at jeg ikke umddelbart ville opgive kilden. Så ja, man kan skam sagtens være socialist og være pro marked. Socialisme handler primært om hvordan ejendomsretten defineres og om at alle skal være ens (lighed).

  -“men derfra og til at tro at det kan virke i et retsvæsen, millitær og bløde velfærdsydelser er jo absurd”.
  Det mangler du så bare lige at argumentere for. Der er flere dygtige tænkere, der har kommet med gode eksempler på hvordan det kan løses. Her kan nævnes Friedman, Rothbard, Block, Hoppe. Hvorfor skulle det være muligt i et tvungent fællesskab, men ikke i et frivilligt?

  -“Og, at tro at de rige pr. definition er “dygtige” og de fattige “dovne” er jo så himmelråbende forkert at jeg mangler ord”.
  Det er jo også bare en stråmand. Men hvis det kan hjælpe dig, kan du også bare male et billede af mig på væggen og stå og råbe ad det hele dagen lang.

  -“Det er dog økonomisk ekstremisme så det batter”.
  Det kan da godt være, set ud fra hvor vi står idag. Men det er jo i virkeligheden langt tættere på naturtilstanden end den tvangsudøvende stat. I virkeligheden er det jo nok hele ideen om at det er ok at anvende tvang, til at underkue anderledes tænkende, der er ekstrem. Du lukker bare øjnene for det faktum, fordi det nuværende system er god ved netop dig. Du er egoisten her, ikke jeg!

 9. Fra http://larsasp.wordpress.com/2010/02/05/friedrich-a-hayek-fortaleren-for-neoliberalistisk-ekstremisme (kommentaren er slettet igen, men den var med i det abstract jeg fik per email).

  LarsAsp: -“Så for satan. Så blev liberalisterne sure. Det sker jo at man bliver frustreret når man mangler evnerne til at argumentere på et sagligt niveau. Lol!”.

  Der er vist ingen der blev sure Lars. Blot forundrede over dine påviseligt løgnagtige udsagn. Der er heller ingen manglende evner til at argumentere. Se dog ovenfor menneske.

  Er der ikke noget med at du plejer at brokke dig over useriøse anklager og nedladende og ulødigt sprogbrug?

 10. Ha, ha, ja, den skrev jeg da ham “densortereaktion” begyndte at snakke om stoffer, men så så jeg du havde skrevet en, trods alt, rimelig saglig kommentar og så slettede jeg hans og min egen respons da de var irrelevante.

  Men jeg vil nu til enhver tid hævde at mit indlæg på ingen måde er løgnagtig omend det selvfølgelig er en fortolkning, som dog er betydeligt mere underbygget end dine. Og her er så forskellen på hvad der udadtil er mest seriøst at læse…

 11. I øvrigt ser jeg et tydeligt mønster i din argumentation. Så snart der er noget som ikke passer dig, ja, så er det jo en stråmand…igen uden at komme med et modargument.

 12. og sidst: Lad os lige få en ting på det rene. Jo, Hayek mener i den grad at demokrati med politisk lighed i form af flertalsafgørelser er problematisk. Sær skelnen du fremlægger, men som jo passer meget godt ind i dit forsvar for hans filosofi. Du må jo nødvendigvis argumentere ud fra et “markedsdemokratisk” perspektiv og dette har jo intet med “en mand – en stemme” demokrati at gøre, da den politiske lighed på den måde negcliceres…

 13. -“Men jeg vil nu til enhver tid hævde at mit indlæg på ingen måde er løgnagtig omend det selvfølgelig er en fortolkning, som dog er betydeligt mere underbygget end dine”.
  Lars, et udsagn bliver ikke mere sandt af at være skrevet i en bog. I øvrigt er det aldeles omsonst at komme med kildehenvisninger til dig, fordi du konsekvent afviser ethvert udsagn der er kritisk overfor din holdning, som super-ultra-mega-liberalistisk propaganda. Selv NOAA, som burde være neutral og som bliver brugt af IPCC selv, har du karakteriseret som værende en neoliberal tænketank, hvad det så end måtte dække over, fordi deres data strider imod IPCC’s konstruerede sandhed.

  Jeg bruger primært logik til at argumentere for min holdning. Kan du bestride logikken er mit udsagn forkert. Kan du ikke bestride det, er det sandt. Sådan er det så dejligt med logik, det er endten eller og ikke fedtet ind i personlige følelser.

  Iøvrigt foretrækker jeg at tænke selv, fremfor at gengive havd andre har tænkt. Det fører mig nogen gange i uføre, fordi at verdens samlede filosoffer, naturligvis har en næsten uendeligt større tankemæssig kapacitet, end jeg kan præstere trods mit aldeles gode hoved. Men jeg er jo absolut heller ikke bange for at bøje mig for et bedre argument.

  -“I øvrigt ser jeg et tydeligt mønster i din argumentation. Så snart der er noget som ikke passer dig, ja, så er det jo en stråmand”.
  Giv et konkret eksempel, så skal jeg pille det fra hinanden… endnu engang. Du ved godt hvad det betyder, når jeg skriver stråmand ikke?

  -“Jo, Hayek mener i den grad at demokrati med politisk lighed i form af flertalsafgørelser er problematisk. “.
  Ja til flertalsvælde. Nej til demokrati. Din fejl, som jeg har beskrevet i det uendelige ligger i at du opfatter demokrati som værende lig med flertalsvælde. Det er det så sandelig ikke (efter de gængse definitioner). I så fald ville nazityskland være et demokrati og det tror jeg ikke der er mange danskere der ville acceptere. Men du må selvfølgelig mene det du vil.

  Hayek var, præcis ligesom grundlovens givere, opmærksom på at der nødvendigvis måtte være nogle alvorlige begrænsninger, for flertallets magt, da det ellers ville være et tyranni. Det er præcis det han også skriver i de citater du har med i din artikkel.

  Iøvrigt er er flertalsafgørrelser jo netop ikke politisk lighed. Det er jo kun dem der deler flertallets holdning der er lige, mens de andre slet ikke får noget som helst for deres stemme.

  -“Sær skelnen du fremlægger, men som jo passer meget godt ind i dit forsvar for hans filosofi.”.
  Hvilken sær skelnen?

  -“Du må jo nødvendigvis argumentere ud fra et “markedsdemokratisk” perspektiv”.
  Hvad ævler du om?

  -“da den politiske lighed på den måde negcliceres”.
  Det mest lige der findes er at hvert individ kan gøre som det vil, sålænge det ikke krænker andre. Det er fanme ubestrideligt.

 14. I øvrigt, Lars, ser det jo ud til at der var lidt mere fornuft i mit ræsonnement end i din dokumentation. Du har jo hårdnakket hævdet, at temperaturen er steget de sidste 15 år. Her er et lille uddrag fra din egen blog (http://larsasp.wordpress.com/2009/12/11/manedens-citat-her-pa-bloggen/#comment-12667):

  Lars Asp Christensen:
  ——————————
  Du siger:
  “Nu ligger det jo sådan at temperaturen ikke er steget i de sidste 15 år, selvom alverdens klimatossers modeller sagde den skulle. Så hvis vi ikke gør noget nu, er der ikke megen grund til at tro at den vil begynde at stige. Faktisk er temperaturen formentligt faldet i de sidste 9 år, men vi ved det ikke præcist (ja, så præcis er klima “forskningen”, hurra!)”

  1. Jeg ved ikke hvor du har dine tal fra, men jeg gætter på at du har det fra en eller anden neoliberal/konservativ tænketank. Hvorfor tror jeg det? Fordi jeg i TV-Avisen lige hørte en amerikansk republikaner sige nøjagtigt det samme.

  Her er nogle facts fra IPCC’s rapport fra 2007…
  ——————————

  Yderligere har du hårdnakket påstået (og “dokumenteret”) disse løgne her http://larsasp.wordpress.com/2009/12/15/hvorfor-reducere-co2-og-forbrug-af-fossile-br%c3%a6ndstoffer/

  Det viser sig i midlertid at mine ræsonnementer har lidt mere på sig end din åh så fine dokumentation. Måske skulle du også prøve at gøre dig dine egne tanker om verden, istedet for altid at gengive andre menneskers tanker. Det ville bibringe noget værdi.

  Åh ja… dokumentationen. Den havde jeg nær glemt i mit ræsonnements triumf over dokumentation. Men her er den: http://www.180grader.dk/Klima/ingen-global-opvarmning-de-sidste-15-aar. Var der nogen der sagde latterlige konspirationsteorier og wanabee videnskab?

 15. Forskellen på din “logik” og min dokumentation er at alt hvad du måtte have at sige udelukkende står for din egen regning, mens det jeg kommer med er kvalificeret omkring en videnskabelig konsensus fra mange forskellige kilder. Sådan er videnskab! Ja, jeg ved godt du ikke kan bruge konsensus til noget og mener at dit stemme kan være ligeså rigtig som 2500 klimaforskere. Dream on…

 16. Hej Lars,

  Men havde du så ret i dine påstande, nu da du er så videnskabelig? Eller var det mine logik, der for egen regning havde ret?

  And … might I add, LOL!

 17. I øvrigt er det en ganske forfejlet slutning at hævde at min logik, kun står for egen regning. Logik er objektivt. Og hvis du med “logik” (i anførselstegn) forsøger at antyde at det netop ikke er logik, står det dig jo ligefor at påvise dette. Men det formår du ikke, fordi du nok aldrig har tænkt en selvstændig tanke. Du vader rundt i hvad allemulige andre har sagt og gjort og det kan man jo bare selv læse direkte, uden dit forstyrrende “filter”.

 18. Men havde de så ret disse 2500 klimaforskere, pedeller, webdesignere, “bust-boys”, receptionister, navlepillere, løgnere og bedragere?

  Konsensus, jo tak. Jeg tager sgu min egen udlægning, baseret på andre rigtige videnskabsfolk, anyday.

 19. Nu har “Videnskablige Lars” igen blokkeret for mine kommentarer. Og han har tilmed slettet nogle af sine egne. Men her er den seneste (sakset fra mail notifikationen) + min kommentar:

  —-
  LarsAsp: -“Til de øvrige læsere: Jeg beklager ovenstående støj.”

  Men vi har jo netop fastslået at det var dig der kom med støj. Dine videnskabeligt dokumenterede udsagn var jo usande, som jeg havde forudsagt. Men du valgte at tale ned til mig, fordi jeg sagde dig imod.

  Så gud hjælpe mig om du ikke fortsætter din nedladende tone og sviner min logiske evne til, på trods af at det nu er også er dokumenteret (som du jo har efterspurgt) at du tog fejl!

  Fastholder du din benægtelse af virkeligheden, nu hvor den skinner dig klart i ansigtet?

 20. Slap nu af Jan.

  Nej, jeg fastholder selvfølgelig, at jeg forholder mig til virkeligheden og dig og Hayek lever i en kynisk verden af udbuds og efterspørgselskurver, som du bruger til at legitimere ulighed og uretfærdighed.

  Ingen henvisninger her, det kommer helt og holdent fra mig selv 😉

 21. Så, nu er din kommentar postet på min blog. Tillykke!

 22. Tak Lars! Det tjener til din ære. 🙂

 23. @Lars.
  Jeg synes sgu ærligt talt at det er lidt tåbeligt (og nej, jeg kalder dig ikke tåbe), at du fastholder at temperaturen er steget de sidste 15år. Phil Jones, lederen af CRU/UEA, har jo netop indrømmet at det er præcis som jeg har sagt hele tiden. At temperaturen netop IKKE er steget. Og den dokumentation du støtter dig til er for mestendels vedkommende skrevet af netop Phil Jones.

  Dine nedladende bemærkninger om “latterlige konspirationsteorier og wanabee videnskab” er jo gjort til skamme i en helt uhyrlig grad. Så du kan pakke din ureflekterende, dog veldokumenterede udgydelser sammen.

  Jeg skal aldeles ikke slappe af med noget som helst. Du har tabt argumentet. Indrøm det dog, som en mand!

  Fornuften og logikken sejrer altid til sidst.

 24. Hold da kæft Jan. Du har gjort i nællerne igen! Du bruger en fejlciterende artikel i BT til at aflyse verdens klimaforandringer!

  Der er tale om en (bevidst) fejlcitering, som det fremgår her:

  “The title itself is a distortion of what Jones actually said in an interview with the BBC. What Jones actually said is that, while the globe has nominally warmed since 1995, it is difficult to establish the statistical significance of that warming given the short nature of the time interval (1995-present) involved. The warming trend consequently doesn’t quite achieve statistical significance. But it is extremely difficult to establish a statistically significant trend over a time interval as short as 15 years–a point” (Kilde: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/02/daily-mangle/)

  men jo, Phil Jones har også gjort i nællerne ved ikke at behandle sager om aktindsigt ordentligt, omend det tyder på, at visse klimamanipulatorer har oversvømmet CRU med begærginger herom:

  http://www.information.dk/224407

  Hvor fanden blev din fornuft og logik af???

 25. @Lars.
  -“Du bruger en fejlciterende artikel i BT til at aflyse verdens klimaforandringer”.
  1. Nej Lars, jeg har skam ikke aflyst nogen som helst klimaforandringer. Jeg anerkender at klimaet ændrer sig. Det ville være idioti at hævde andet. Og det er en latterlig stråmand, når du nu VED at jeg tidligere har talt om “medieval warm period“, som bevis for at klodens klima altid har ændret sig. Dette er et klokkeklart eksempel på en stråmand Lars. Det er fuldkommen ubestrideligt.

  2. Der er skam slet ingen fejlcitering. Artiklen i Daily Express (http://www.express.co.uk/posts/view/158214/The-great-climate-change-retreat), som var en af kilderne jeg checkede, skriver jo ordret det samme som du her citerer: “no statistically significant”. Så jo, Lars, der kan sagtens være forekommet global opvarming i de sidste 15 år. Vi kan bare ikke “bevise” det. Der er også have været global nedkøling i de sidste 15 år, men vi kan ikke bevise det.

  Hvis man gider sætte sig en anelse ind i tingene, ved man at klimaforskning, har ekstremt meget med statistik at gøre, hvorfor prominente statistikere, som William Briggs, også er med i diverse “boards on climatechange”. Netop Briggs har kritiseret de statistiske metoder i en lang række sager. Det har jeg linket til dig før, så måske du skulle læse hvad jeg skriver til dig.

  Så når man snakker om noget der er så grundlæggende funderet i statistik, som klimaforskning er, så er “no statistical significance” stort set lig med et “passer ikke”.

  Jeg kunne jo også bare vælge at sige at dine links var partsinlæg, som du plejer at gøre ikke sandt? RealClimate og Information er jo ikke upartiske vel? At hævde andet er da den rene idioti.

  Så, om igen Lars. Indrøm nu bare at du har spillet på den gale hest.

  -“Hvor fanden blev din fornuft og logik af???”.
  Tja… spørg igen lille ven :-).

 26. @Lars.
  Var der andre videnskabelige ting du lige ville have hjælp til, eller er du allerede godt igang med at skrive din “undskyldning” for at have satset forkert?

 27. Nederst på side i Daily Express, kan man ligeledes læse følgende fakta:

  • The Daily Express has led the way in exposing flaws in the arguments supporting global warming.
  • Last month we revealed how the UN’s International Panel on Climate Change was forced to admit its key claim that Himalayan glaciers would melt by 2035 was “speculation” lifted from a 1999 magazine article. The influential IPCC then admitted it had got the key claim wrong and announced a review.
  • The Daily Express has also published a dossier listing 100 reasons why global warming was part of a natural cycle and not man-made.
  • Yesterday it emerged that Professor Jones, whose raw data is crucial to the theory of climate change, had admitted he has trouble “keeping track” of the information.
  • Colleagues have expressed concern that the reason he has refused Freedom of Information requests for the data is that he has lost some of the crucial papers.
  • Professor Jones also conceded for the first time that the world may have been warmer in medieval times than now. Sceptics have long argued the world was warmer between 800 and 1300AD because of high temperatures in northern countries.
  • Climate change advocates have always said these temperatures cannot be compared to present day global warming figures because they only apply to one specific zone.
  • But Professor Jones said: “There is much debate over whether the Medieval Warm Period was global in extent or not.
  • The MWP is most clearly expressed in parts of North America, the North Atlantic and Europe and parts of Asia.
  • “For it to be global in extent, the MWP would need to be seen clearly in more records from the tropical regions and the southern hemisphere. There are very few climatic records for these latter two regions.
  • “Of course, if the MWP was shown to be global in extent and as warm or warmer than today, then obviously the late 20th century warmth would not be unprecedented.”
  • Professor Jones first came under scrutiny when he stepped down as director of the University of East Anglia’s Climatic Research Unit in which leaked emails were said to show scientists were manipulating data.
  • Researchers were accused of deliberately removing a “blip” in findings between 1920 and 1940, which showed an increase in the Earth’s temperature.
  • John Christy, professor of atmospheric science at the University of Alabama and a former lead author on the IPCC, said: “The apparent temperature rise was actually caused by local factors affecting the weather stations, such as land development.”
  • Ross McKitrick, of the University of Guelph, Canada, who was invited to review the IPCC’s last report said: “We concluded, with overwhelming statistical significance, that the IPCC’s climate data are contaminated with surface effects from industrialisation and data quality problems. These add up to a large warming bias.”

  Selvfølgelig skal vi sælge vores civilisation på baggrund af “videnskabelige” udtalelser fra super-moralske mennesker som Phil Jones. Not!

  Skulle du mon ikke prøve at holde dig til sandheden fra nu af Lars?

 28. Approppos Briggs, så havde han et fint blogindlæg igår, hvor han opfordrer klima “forskerne” til offentligt at erklære at al kritik er velkommen. At det IKKE er Foræderisk, som socialisten Paul Krugman siger. At det IKKE er en konspiration, som den penge grådige egoist Pachauri siger. At det IKKE er forbrydelser imod menneskeheden, som jubel idioten James Hansen siger. At det IKKE er upatriotisk, som Bill Nye siger.

  Jeg er helt enig I at de burde stille sig op og offentligt proklammere til disse fire absolutte ignoranter, at videnskab fungerer ved netop en helhjertet accept af kritik. Og det er uendelig ligegyldigt, om det er betalt af olie- og kullobbyes. Hvad fanden forskel skulle det dog gøre? Videnskab er videnskab og fakta er fakte. Det kan end ikke Obama’s “uendelige” budget lave om på.

  Måske det ville være interesant læsning for nogen, Lars, selvom det ikke har så meget med dette blogindlæg at gøre. Jeg tænker ikke på nogen bestemt, Lars. Og da slet ikke Lars.

  http://wmbriggs.com/blog/?p=1917

 29. Så har den kyndige Lars igen lukket for mine kommentarer på hans blog. Dette skete, selvfølgelig på baggrund af mere kritik, af hans hadefulde og uhyrlige indlæg.

  Og vanen tro, slutter Lars af med at give sigselv ordet, for derfor at lukke debatten, med udsagnet stående uimodsagt. Imponerende.

  Sidste indlæg kan læses her: http://larsasp.wordpress.com/2010/02/05/friedrich-a-hayek-fortaleren-for-neoliberalistisk-ekstremisme/#comment-12770

  Og her er mine kommentarer til det:

  @Lars
  -“Igen, hvad nytter det at bryste sig af en stor vækst, når den kun tilfalder en lille procentdel af befolkningen.”.

  Det er jo også noget værre vrøvl at væksten kune tilfalder en lille procentdel af befolkningen. Når de rige bliver rigere, kan de gøre 3 ting:

  1. De kan investere pengene, hvilket bla. giver arbejdspladser, så de fattigeste har mulighed for at komme ud af deres fattigdom.

  2. De kan forbruge (hvilket er lidt det samme som at investere) og købe ting, som de fattige har produceret. Dette skaber også arbejdspladser.

  3. De kan sy deres penge ind i hovedpuden og tage dem ud af cirkulation, hvorved de andre penge i omløb bliver mere værd. Igen til fordel for de fattige.

  Det er ubestrideligt at omfordeling har en negativ effekt på væskten, så hvis Chile, skulle gennetvinge ensartethed i befolkningen, ville en stor andel af detidligere fattige ikke være løftet ud af fattigdommen endnu. Så Lars, det du prædiker (eller den soleklare konsekvens deraf) er at man skal fastholde mennesker i fattigdom så længe som muligt.

  Dette stemmer jo også glimrende overens med en socialistisk tankegang, hvor der død og pine er nødt til at være nogle “arbejdere” der er undertrykte, for at retfærdiggøre systemet. Hvis væksten i samfundet og mulighederne for de fattige bliver for store, vil disse “arbejdere” ikke længere kunne kaldes undertrykte og så har socialismen ikke længere nogen berettigelse – heller ikke i socialistens fordrejede verden.

  -“Jan, du bliver nødt til også at læse (og gerne forstå) hvad jeg skriver.”.
  Jeg læser skam det du skriver og niveauet er jo ikke så voldsomt, som du gerne vil have det til at se ud som, med alt dit fine fremmedsprog (som andre har pointeret). Dit argument hænger bare ikke logisk sammen.

  -“Jeg gider ikke hele tiden at skulle gentage mig selv”.
  Nej, men så er det jo nok fordi at du ikke skriver klart og tydeligt eller ikke forstår spørgsmålene. Vi har slået fast for længst at lighed ikke er et særligt hensigtsmæssigt mål i sig selv, men du vedbliver at bringe det frem. Sikkert fordi der ikke er nogen rationelle argumenter for socialismen.

  Og skal jeg minde dig om endnu engang, at Naomi Klein nok ikke skal tages som sandhedsvidne i noget som helst. Og igen undrer det mig, at du bruger Kleins (og flere andre socialister/marxister) argumenter, når du nu hårdnakket påstår at du ikke er socialist.

 30. @Lars.
  Jeg ved godt det kan være hårdt at blive skudt ned hele tiden og jeg erkender at jeg er lidt rigeligt vedholdende. Men jeg kæmper for frihed, logik og rationalitet på alle de fronter jeg kan og her er du en af disse.

  Jeg kan simpelthed ikke lade din fordoms- og hadefulde retorik stå uimodsagt. Specielt når du samtidig klandrer andre for “grimt sprog”.

 31. Jan, læg mærke til at jeg nøjes med at slette evt. usaglige, irelevante og til tider usande kommentarer og selvfølgelig forbeholder mig retten til at afslutte en debat når det passer mig på min blog, når jeg skønner at argumenterne begynder at køre i samme rille og derved bliver ligegyldige. Du går jo decideret ind og ændrer i andres kommentarer, når det ikke lige passer dig. Det har du jo gjort indtil flere gange. Så kom ikke for godt igang…

 32. -“Jan, læg mærke til at jeg nøjes med at slette evt. usaglige, irelevante og til tider usande kommentarer”.
  Det er selvfølgelig en måde at gøre tingene på. Man kunne også, som jeg, vælge at lade kommentarerne blive stående, og derved lade forfatteren udstille sigselv for tilskuerne. Således kan de der måtte læse med, jo selv danne sig et billede at sagen og selv vurdere hvem der taler sandt og usandt.

  Og du kunne måske lige påpege hvor det er jeg taler usandt. Det ville da være på sin plads.

  -“selvfølgelig forbeholder mig retten til at afslutte en debat når det passer mig på min blog”.
  Selvfølgelig! Du anerkender naturligvis ejendomsretten, når det er til din fordel. Men når andre hævder deres ejendomsret, er de grådige og egoistiske. Klassisk hykleri.

  -“Du går jo decideret ind og ændrer i andres kommentarer, når det ikke lige passer dig”.
  Nice one!. Jeg har rettet en enkelt kommentar, hvor jeg fjernede dit afsluttende “q.e.d.” fordi det jo var misvisende. Jeg har tilmed gjort opmærksom herpå, så der er ikke noget hemmeligt i det. Så jeg er jo langt mindre “regulerende” end dig (hvor passende), fordi jeg nøjes med at fjerne det overflødige i kommentaren, mens du fjerner det hele.

  -“Det har du jo gjort indtil flere gange. Så kom ikke for godt igang…”.
  Det er sket een gang og jeg har gjort udtrykkeligt opmærksom på det (https://libertarianvanguard.wordpress.com/2010/02/17/manedens-citat/#comment-253 sidste afsnit). Nu kan jeg jo så med din “logik” bare slette din kommentar fordi du taler usandt. Jeg vil nu mene at jeg har en noget mere moden tilgang til den slags og jeg tåler da absolut at du udstiller digselv.

  Men har du noget at sige om mine kommentarer, eller var dette blot endnu en omgang smædeord?

 33. “-”Du går jo decideret ind og ændrer i andres kommentarer, når det ikke lige passer dig”.
  Nice one!. Jeg har rettet en enkelt kommentar”

  Nu taler du vist ikke helt sandt.Har du ikke også været inde og redigere her:

  https://libertarianvanguard.wordpress.com/2008/12/02/er-skat-tyveri/

  Det er et skråplan decideret at gå ind og ændre andres folks kommentarer Jan…

 34. Du har slet ikke kommenteret i den linkede tråd, så jeg ved ikke hvad du prøver at sige.

  Ja, jeg har fjernet en del af en kommentar, der var enormt mange gentagelser af det samme som der allerede stod. Denne rettelse har jeg som sædvanligt gjort opmærksom på. Der er intet i det slettede der ikke allerede står i kommentarsporet. Jeg har jo også en antispam-bot kørende. Tæller det så også som at jeg retter i kommentarerne, i din verden Lars?

  Der er vist ikke nogen skråplaner her. Det eneste der er direkte latterligt, er at man sletter kommentarer med argumenter man ikke kan lide. Dette har jeg aldrig gjort.

 35. Iøvrigt ganske spændende som du kalder Naomi Kleins hadefulde udlægning for fakta. Men det er sikkert gangbart, som fakta, når man er forgiftet af socialismens misundelse og had imod alle produktive og dygtige mennesker.

 36. Hun er jo blot budbringer af empiriske facts. Prøv at læse citatet igen og se om du kan “pille” det fra hinanden, som du jo selv mener du er ret god til…

 37. @Lars.
  Det er jo latterligty det her. Hver gang jeg bragt “beviser” på banen, om det så er IPCC’s data eller noget fra økonomerne, har du uden undtagelse afskrevet det som værende neoliberalistisk propaganda, og derfor utroværdigt. Men du selv bringer “beviser” fra en kendt marxist – som er blevet kritiseret gentagne gange for hendes ukorrekte påstande af indtil flere uafhængige eksperter – som værende sandheden. Hvordan skulle hun kunne opnå en større viden om Friedman, end hans nærmeste kolleger og familie? Det er jo latterligt. Fat nu at hun bare er en af de egoister du elsker at kritisere, og bare er ude på at sælge sin bog og tjene så mange penge som muligt til sig selv.

  Det meste af det Naomi Klein crap du har citeteret er jo blevet plukket fra hinanden til ukendelighed. Check din egen blog.

 38. @Lars.
  Måske skulle du læse lidt her (http://americas.dk/2010/02/14/teknochile-og-vejen-til-den-1-verden/). Niels er vist uendeligt meget mere inde i det sydamerikanske politiske klima, ikke mindst hvad angår Chile.

  Han har iøvrigt også gjort opmærksom på dine mange fejlslutninger.

  Du, om nogen, må da bøje dig for det overvældende flertal af kyndige mennesker, der siger at du tager fejl. Det er jo sådan man definerer sandheden ikke sandt?

  Men forklar da endeligt, hvordan du forsvarer at gennetvinge klimapolitikken på baggrund af konsensus, samtidig med at du komplet ignorerer konsensus om den økonomiske politik. Du må vælge: skal vi følge konsensus (klima og økonomi) eller skal vi ikke. Man kan jo ikke få begge dele vel? (pengetræet findes altså ikke)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: