Nu har Helle Thorning-Schmidt også benyttet sig af censur

Jeg har før skrevet om Mette Frederiksens censur af kritiske indlæg, og er også Helle Thorning.Schmidt begyndt at slette kritiske indlæg.

Læs mere på 180grader.dk
http://www.180grader.dk/Politik/den-socialdemokratiske-debatmoral-2-nu-ogsaa-hos-helle

Reklamer

8 kommentarer to “Nu har Helle Thorning-Schmidt også benyttet sig af censur”

 1. pirrendeondskab Says:

  Det bruger de vist alle sammen. Det kan virkelig overraske??

  Selv medierne bruger det jo, som man så i en artikel fra JP for et års tid siden, hvor man valgte ikke at trykke Nasser Khaders ord, uden først at forhøre sig hos andre medlemmer af de konservative.

  Manipulation er værktøjet i vores moderne tid, hvis man vil rage magten til sig, og derfor er der også spindoktorer over alt. Om det er rød eller blå blok som er værst, er vist umuligt at vurdere sagligt.

  Liberalismen højborg? Hvor findes der ægte frihed?

 2. Jeg er da helty enig i at det foregår overalt. Det er jo netop det jeg vil bekæmpe. Jeg har bare ikke oplevet det hos blå stue og det er nok fordi jeg ikke er så kritisk der. Hvis der er andre der har oplevet det hos blå stue, må de jo gøre som jeg gør.

  -“Liberalismen højborg? Hvor findes der ægte frihed?”
  Det vil jeg ikke prøve på at fortælle dig. Det kan du kun selv finde ud af. Jeg skriver bare her, for at udtrykke mit syn på tingene. Du kan læse det, forstå, acceptere det, respektere det om du vil. Hvis ikke er du aldeles fri til ikke at gøre noget af det ovenstående. DET er frihed!

 3. pirrendeondskab Says:

  Som jeg ser det, så har blå stue censureret virkeligheden de sidste 9 år.

  Det kan godt ende i en ideologisk debat, men da jeg ikke sidder fest i nogen bestemt ideologi, så vil jeg holde mig fra det. Vil blot mene, at VKO bestemt har gjort sit for at censurere, og så endda som magthavere.

  Den liberale frihedspyramide finder jeg ikke vildt gavnlig for andre end dem i toppen.

 4. Nu skal jeg ikke kloge mig forfærdeligt meget på hvad du mener med at censurere virkeligheden. Men jeg har endnu ikke set eksempler på at man aktivt fjerner kritiske meninger fra offentlige medier. Dog benægter jeg naturligvis ikke at det er sket.

  Det kunne være sjovt med et bud på hvad du mener når du skriver: “VKO bestemt har gjort sit for at censurere, og så endda som magthavere”.

  Og din sidste sætning giver ikke meget mening efter min opfattelse. Hvad er en frihedspyramide og hvorledes ser du den i det liberale livssyn? Har du sat dig ind i hvad liberale mener når de siger frihed?

 5. pirrendeondskab Says:

  Jeg husker i hvert fald nogle tilfælde, hvor man har forhindret offentlige medier i at få agtindsigt i nogle sager, fordi papirer er blevet væk.

  Man har også blokeret for undersøgelser med snævert flertal i sager, som nok kunne ønskes belyst.

  Nasser Khader sagen, hvor journalister henvendte sig til de konservatives top, for at bekræfte hans udsagn er vel et eksempel på et samarbejde mellem borgerlige medier og borgerlige partier, som faktisk nærmer sig censur?

  Jeg har sat mig ind i, hvad liberale mener med frihed. Det er noget med at danse efter kapitalens kraft. Friheden til at være lønslave.

  Ret beset ser jeg ikke noget liberalistisk livssyn. Jeg ser en masse stivnakker som knytter sig til en gammel ideologi uden at tage hensyn til klima og miljø. Man håber at friheden kommer af sig selv via udvikling, hvis man lader udbud og efterspørgsel skabe rammerne. Man tager så ikke højde for, at mennesker er lette at manipulere, og visionen derfor er umulig.

  Det er skam fint at tro på det bedste i alle mennesker, og tro på at alle kan skabe sig perfekte rammer på hæderlighed, men det er endnu ikke set fuldført i praksis, som man heller ikke har set socialismen blive det.

 6. Jeg synes ikke dine eksempler har særligt meget med censur at gøre. Det er ihvertfald en ganske anden ting end det som Helle Thorning-Schmidt og flere andre socialdemokrater udøver for tiden.

  Jeg kender ikke disse sager i detaljen, så jeg kan ikke kommentere på dem, som sådan, men det er da klart at hvis man har forsøgt at skjule noget fra offentligheden, som offentligheden burde have kendskab til så er den gal.

  Du har jo netop ikke sat dig ind i liberalismen, når du kommer med så komplet idiotiske udsagn som: “Det er noget med at danse efter kapitalens kraft.” og “Friheden til at være lønslave.” Liberalismen udtrykker på ingen måde noget af dette.

  Friheden for liberalister er fraværet af tvang. Altså at intet andet menneske må tvinge dig til noget du ikke ønsker at deltage i, eller afholde dig for noget du gerne vil praktisere. Det defineres typisk som at alle (både høj og lav, der jo er lige meget mennesker) må gøre præcis som de vil, sålænge de ikke krænker andres ret til at gøre ligeså. Eller sagt på en anden måde: din frihed stopper, der hvor min begynder.

  Selfølgelig har man ret til at være lønmodtager, men klangen i dit udsagn er så typisk for folk som er indoktrineret af en eller anden form for socialistisk ideologi. Der er ikke noget “slave” over at tage et arbejde for at brødføde sigselv og sin familie. Det har mennesket praktiseret siden vi kravlede ud af ursumpen.

  Liberalismen forbyder ligeledes lønmodtagere at spare deres fortjeneste sammen og investere den i kapital og derved blive kapitalister. Der er ingen lov, flertal eller lignende, der kan forhindre dette, uden at man derved bryder den liberalistiske grundide.

  Så helt grundlæggende har du ikke sat dig ind i tingene og fyrer bare en masse dæmagogisk tågesnak af, som kun skal provokere. Men du har vel heller ingen intention om at blive klogere på de ting du ikke kender vel?

  -“Jeg ser en masse stivnakker som knytter sig til en gammel ideologi uden at tage hensyn til klima og miljø”
  Ud fra den betragtning er alle ideologier (inkl. din) gamle. Al vores teknologi er også gammel. Det er fjollet at udtrykke det sådan. Privat ejendomsret er da unægteligt den bedste garant for miljøet. Det er da kun fordi at vi har fælleseje og at der er nogle der bestemmer over andre, at vores fælles ejendomsret kan krænkes af forurende forbrydere, da flertallet tillader det i et vist omfang. Hvis man respekterede privat ejendomsret, ville det være umuligt at forurene, uden alvorlig risiko for at blive trukket i retten.

  Jeg ved ikke rigtigt hvad du mener med dit klima halløj. At vi mennesker har en påvirkning på de omgivelser vi befinder os i, kan vi nok næppe gøre så meget ved, men det har jo heller ikke noget med klimaet at gøre, da vi næppe kan ændre på det i væsentlig grad.

  -“Man håber at friheden kommer af sig selv via udvikling, hvis man lader udbud og efterspørgsel skabe rammerne”
  Friheden ER der jo, når man ikke kan blive forhindret i sit forehanvende. Frihed handler ikke om at man får gratis mad og luksus. Friheden er at man har ret til at udnytte sine evner så langt de rækker, uden at nogen kan begrænse en med diskriminerende love og regler. Udbud og efterspørgsel er jo bare et udtryk for menneskers naturlige handlen/interaktion. Det vil du vel næppe lave om på.

  -“Man tager så ikke højde for, at mennesker er lette at manipulere, og visionen derfor er umulig.”
  Hvis jeg overbeviser dig om at det er en god ide at du køber mit produkt, hvilken forbrydelse har jeg da begået? Du har jo selv valgt at lytte til mig og selv valgt at følge mit råd. Der er intet socialt system i verden der ikke benytter sig af denne “metode”. ALLE menneskelige interaktioner handler om at påvirke andre mennesker. Det er da et uendeligt trist syn på livet at mene at det er umuligt at mennesker kan leve frit.

  -“Det er skam fint at tro på det bedste i alle mennesker, og tro på at alle kan skabe sig perfekte rammer på hæderlighed”
  det er hverken målet eller en nødvendighed for et frit samfund. Der er nok ingen systemer, der helt kan fjerne de dårlige menneskelige træk, som fra tid til anden dukker op (mordere, røvere, svindlere, etc.). Det er slet ikke liberalismens mål, at fjerne disse elementer.

  -“men det er endnu ikke set fuldført i praksis, som man heller ikke har set socialismen blive det”
  Det frie samfund har nok aldrig været prøvet. Men der har eksisteret statsløse samfund der dyrkede flere liberale ideer. Irland og Island er vel de bedst kendte eksempler. Socialismen HAR været prøvet, masser af gange og den har fejlet hver eneste gang. Ideologier, der bygger på tvang og undertrykkelse fungerer tilsyneladende ikke i praksis. Ihvertfald ikke i det lange løb.

 7. pirrendeondskab Says:

  “Friheden for liberalister er fraværet af tvang. Altså at intet andet menneske må tvinge dig til noget du ikke ønsker at deltage i, eller afholde dig for noget du gerne vil praktisere. Det defineres typisk som at alle (både høj og lav, der jo er lige meget mennesker) må gøre præcis som de vil, sålænge de ikke krænker andres ret til at gøre ligeså. Eller sagt på en anden måde: din frihed stopper, der hvor min begynder.”

  Jeg tager lige det her, for mere er der vist ikke grund til at rode rundt i.

  Mener du ikke at liberalisten er en form for frivillig tvang? Hvis A og B hver sidder med 50 procent af alle værdier, fordi de har papirer på det, og C gerne vil have en del af kagen. Hvordan er mulighederne så for at opleve reel frihed?

  Vil se i så fald ikke være tvunget til at indrette sig efter enten A eller B’s behov, hvis han vil have nogle procenter? Altså man bliver på en eller anden måde tvunget for at overleve. Man kan blive dræbt ved uheld eller ved mord, men man kan også dø af sult. Jeg skal ikke være dommer over, hvad der er værst. Jeg ser dog liberalismen som undertrykkelse af svage mennesker.

  Måske er det derfor, at vesten i så mange år havde et kæmpe forspring til resten af verden.

  Det er fint med alle de liberale teser, men de virker jo ikke, da de modsiger sig selv. Hvem skal i øvrigt afgøre, hvornår der krænkes?

  Er du tilhænger af økonomisk diktatur?

 8. Dit eksempel med A, B og C er da så gennemført fjollet at det næsten ikke er værd at diskutere. Det er komplet urealistisk at A og B skulle have alting i hele verden og C ingenting skulle have. Hvordan forestiller du dig at det skulle være endt sådan?

  Hvis jeg skal lege lidt med på din underlige ide, og snakke om at der er 3 mennesker i hele verden. De ville hver især tage nogle ressourcer i brug som de ville bytte med hinanden. A ville måske indfange køer og producere mejeriprodukter, B ville måske så korn på en mark og producere mel og brød. C ville gå på jagt og skaffe kød. De ville alle være interesserede i hinandens varer og derfor ville de have større fordel af at handle end at prøve at producere alt selv. Der er ingen der har interesse i at udkonkurere nogen. Dit eksempel ville kræve at A og B ville opkøbe C’s “jagtmarker”, således at C ikke længere havde noget arbejde. Men C ville jo have alle de penge han havde fået for jagtmarkerne til gengæld. Han har selv accepteret prisen, så han har fået præcis hvad han selv mente hans jagtmarker var værd. Derfor kan situationen du beskriver ikke rigtigt opstå, uden at nogen forbryder sig imod ejendomsretten. Og der er overhovedet ingen form for tvang involveret.

  -“Jeg ser dog liberalismen som undertrykkelse af svage mennesker”
  Alle steder i verden hvor man har åbnet op for mere årivat ejendomsret og friere markeder har netop de svage øget deres levestandard betragteligt. Det er helt ubestrideligt. Din anskuelse af liberalismen er således enten et udtryk for enorm uvidenhed eller socialistiske/kollektivistiske fordomme.

  -“Måske er det derfor, at vesten i så mange år havde et kæmpe forspring til resten af verden”
  Vesten har sit forspring fordi vi var de første til at omfavne liberalismen og åbne op for friere markeder. At vi stadig har store handelsbarrierer, er blot tegn på at vi stadig mangler en hel del liberalisering. Det er primært venstreorienterede der kæmper imod de frie markeder og for protektionismen. Sådan har det vist alle dage været.

  -“Det er fint med alle de liberale teser, men de virker jo ikke, da de modsiger sig selv”
  Hvor ser du selvmodsigelsen? Er det bare flere fordomme?

  -“Hvem skal i øvrigt afgøre, hvornår der krænkes?”
  Det skal den krænkede vel i første omgang. Dernæst er det domstolene. Det er helt elementært i et retssamfund. Det burde stå klart for enhver.

  -“Er du tilhænger af økonomisk diktatur?”
  Latterligt spørgsmål, der bare viser at du ikke har læst på lektien. Liberalismen er en etik for mennesker og derfor kan den ikke tillade at nogle bestemmer over andre, uden at det er aftalt på forhånd (kontrakt). Det er ligeledes helt elementært.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: