Arkiv for juli, 2010

Ejendomsret og beskatning

Posted in Politik on juli 5, 2010 by Jan Daniel Andersen

Jeg er utallige gange stødt på folk der ikke helt forstår, hvorfor nogle liberale, herunder migselv kalder skat for tyveri. Der argumenteres ofte for at flertallet jo har bestemt at vi alle skal betale skat og at skattesystemet er skruet sammen efter flertallets vilje. Og så er det jo demokrati og ikke tyveri!

Men som det ofte er med folk der bruger demokrati som carte blanche for ethvert overgreb imod private uskyldige mennesker, er argumentet bundet i en manglede forståelse for hvad demokrati er. Demokrati er ikke kun flertalsafsteminger. Demokrati er absolut også beskyttelse af mindretal imod flertallets diktatur. Enhver kan sige sigselv at et flertalsdiktatur er præcis ligeså problematisk som en enevældig diktator og måske endda værre. Søren Kierkegaard mente faktisk det sidste.

Men hvordan får flertallet sin retmæssige beføjelse til at bestemme i samfundet? Mange gange har jeg hørt argumentet om at “det har vi besluttet”. Men hvem har besluttet hvad og med hvilke beføjelser? Man kan kun bestemme, over noget man har retmæssig ejendomsret over. Så flertallet af danskere kan ikke bestemme at flertallet skal bestemme over andet end deres egen ejendom. Jeg vil forsøge en lille illustration.

Som udgangspunkt er der ingen stat og intet fællesskab. Nu sidder så Andersen, Pedersen, Hansen, Jensen og Poulsen og snakker om at de burde danne et fællesskab. De har hver deres jord, som de retmæssigt har erhvervet sig. Pedersen, Jensen og Poulsen, som jo udgør et flertal, mener at alle de fem jordlodder skal indgå i fællesskabet og at der fremover skal gælde de regler som flertallet af de fem beslutter sig til. Dette er en glimrende ide, men kan kun føres ud i livet, såfremt at Andersen og Hansen, accepterer at lade deres jord indgå i fællesskabet. Der er ikke og kan aldrig være noget som helst krav om at de skal acceptere fællesskabet og indtræde i det imod deres vilje.

Hvis alle fem bliver enige om reglerne og nedfælder dem i en kontrakt, kan fællesskabet effektueres og alle skal derefter følge de regler der er anført i kontrakten og som de har accepteret ved indtrædelse i fællesskabet.

Men hvis det kun er Pedersen, Jensen og Poulsen, der mener at fællesskabet er nyttigt kan fællesskabet udelukkende bestemme på de tre jordlodder, som disse tre mænd ejer. Andersens og Hansens jordlodder er stadig 100% Andersens og Hansens, uanset hvad de tre andre måtte mene om det.

I Danmark, har staten sin ejendom fra Kongen. Og man behøver ikke den store historiske viden for at se at Kongens ejendom ikke kan kaldes retmæssig efter nogen definition, da den er stjålet fra de oprindelige ejere. Derfor kan statens ejendom heller ikke være retmæssig. Så den eneste måde at staten kan have en ejendomsret, er vis de retmæssige ejere af jorden har afgivet denne til staten. Og det kan jeg med stor sikkerhed sige ikke er tilfældet.

Nu står vi så i en situation, hvor staten kræver skat fra folk, som ikke ønsker at betale den på baggrund af en uretmæssig ejendomsret. Mange prøver at forsvare statens ejendomsret med at man accepterer den, hvis man opholder sig på statens ejendom. Men det er jo helt tydeligt et cirkulært argument, som ikke kan respekteres som gyldigt. Staten har ikke nogen ejendomsret, så derfor kan den ikke fremsætte den regel der siger at man accepterer statens ejendomsret når man opholder sig på statens ejendom (som jo ikke findes).

Derfor følger det at enhver beskatning, kun kan ske på baggrund af en frivillig afgivelse af ejendomsret til fællesskabet fra hvert enkelt individ, som skal beskattes. Således skal jeg frivilligt have accepteret at min ejendom underlægges det Danske fællesskab, med dertil hørende beskatning, før man retmæssigt kan kræve skat af mig. Og da jeg ikke har accepteret en sådan kontrakt, må al skat der bliver mig afkrævet derfor være tyveri og derfor helt uacceptabelt.

Reklamer