Arkiv for Debat

Hvor egoismen gror…

Posted in Politik with tags , , , , , on marts 30, 2010 by Jan Daniel Andersen

Det er almindeligt kendt og accepteret at ALLE borgerligt liberale, kapitalister, direktører (især bankdirektører), og folk med gode opsparinger, er nogle grådige egoister. Det er vist også almindeligt kendt at det var dem der startede finankrisen – sammen med den super-ultra-neo-ny-liberale ekstremist G. W. Bush, der jo personligt har stået og kastet alle pengene ud i vandet.

… altså hvis man lever sit liv i bizarro-world og er en misundelsesplaget venstreorienteret narrøv! (Ahhh … det var godt at få sagt!).

Sjovt som det altid er venstrefløjen der råber op som brovtende idioter, om egoisme og grådighed. Den selvsamme venstrefløj, der i skikkelse af 3F har lanceret en kampagne, imod den seneste skattereform.

Det er simpelthen imponerende – i ordets allerværste forstand – at høre medlemmerne i denne facebook gruppe (pånær de ganske få rationelle) anklage alle mulige andre for at være egoister, samtidig med at stort set hver eneste kommentar starter med noget i retning af: “Jeg fik ikke noget!”, “Jeg fik kun xxx kr.” og “Jeg vil have mere”. Mage til egoistiske røvhuller skal man da lede længe efter.

Jeg har som medlem (ideologisk modstykke) af gruppen, spurgt adskillige gange, hvordan de forskellige havde forestillet sig, at have gjort sig fortjent til at “FÅ” mere. Svaret har alle gange været noget med at “det er retfærdigt”, og andet nonsens. Jeg har forklaret den helt simple logik i at en procentvis skattelettelse, naturligvis kommer dem som har betalt mest til gode, mens de der ikke har ydet noget særligt til fællesskabet, naturligvis ikke “får” så meget.

Alene det at man taler om at man “får” noget, antyder at vi her har at gøre med nogle elendige fjolser.

Hvis du synes at jeg er lige hård nok i tonen, i denne post, så check kommentarfelterne inde på Skævt’s kampagneside på Facebook. Der er helt afgjort tale om præmie idioter for de flestes vedkommende.

Og hvis du (efter al forventning) er helt enig med mig i dette, kan du jo passende melde dig ind i den “søsterside”, som jeg har oprettet: Skvat.

Reklamer

Så er den gal igen…

Posted in Politik with tags , , , , , on april 15, 2009 by Jan Daniel Andersen

… eller faktisk er det jo ganske fint.

Der er dukket nogle nye deltagere op på den ellers efterhånden ældgamle debat på information. Det kræver lidt at holde alle de bolde i luften uden at gentage sig selv alt for meget, så nogen gange går det lidt over gevind.

Kig ind, hvis i tør, og har tålmodighed til at læse de efterhånden mange kommentarer. Det er ok at spole frem til side 6, da det er der den nyeste etape begynder.

Og give mig gerne et praj, hvis jeg er for grov ved staklerne eller bare lyder som en komplet idiot. Nogen gange kan man ikke lige selv lugte om man selv stinker… if you catch my drift!

Katastrofe socialismen

Posted in Politik with tags on januar 28, 2009 by Jan Daniel Andersen

Jeg må ærligt indrømme at jeg var tæt på at kaste op, da mit fjernsyns timer tændte for nyhederne kl. 7.00 og jeg hørte Dennis Kristensen, der med harme i stemmen konkluderede: “I hele topskattedebatten opfatter jeg hensynet til social- og sundhedsområdet som ren camouflage for, at dem, der tjener mest i vores samfund, vil rage noget mere til sig selv”.

vil rage noget mere til sig selv“. Er manden komplet idiot? Dertil kan man jo kun svare ja! For at det overhovedet er muligt at “rage noget mere til sig selv”, er det vel som udgangspunkt påkrævet at der ikke er tale om noget man i forvejen havde ejendomsret til. De penge, som man således ikke længere skulle betale i topskat, er jo ikke statens, kommunens eller Dennis Kristensen’s. Det er folks egne penge, som de har tjent, ved at tilbyde deres arbejdskraft. Og når de så kan undgå, her i et mindre omfang, at lade sig frarøve en del af denne ejendom, er der så absolut ikke tale om at “rage til sig”, men snarere at beholde det der allerede var deres ejendom.

Debat om liberalisme på Information.dk

Posted in Politik with tags on januar 16, 2009 by Jan Daniel Andersen

Jeg har nu i et par dage diskuteret frem og tilbage med en masse røde lejesvende inde på Information.dk, vedrørende deres artikel om liberalisme. Jeg har forsøgt at belyse en hel del af de misforståelser som man ofte bliver skudt i skoene som liberalist. Der har også været nogle enkelte tosser, som jeg efter bedste evne og dog med et forsøg på at praktisere lidt god stil, fik givet igen af samme skuffe og forhåbentligt, udstillet deres uvidenhed. Tak til Martik Millard og Martin Nielsen for at støtte op om den individuelle frihed i den debat.

Læs selv her: http://www.information.dk/179114. Konstruktiv kritik modtages gerne, men jeg ser ingen pointe i en større diskussion på denne blog.